Dags för politisk handling

Sveriges Byggindustriers valseminarium den 5 september 2014 ställde frågorna hur bostadsbyggandet ska öka, hur rörligheten kan förbättras i bostadsbeståndet samt hur ungdomar ska få lättare att ta sig in på bostadsmarknaden. Dagen innehöll diskussioner om genomförda åtgärder innevarande mandatperiod. Stefan Attefall och Läs mer …

Anläggningsdykare, vilket jobb!

Sitter i bilen på väg till Eskilstuna en onsdag för att träffa Arbetsmiljöverket och K-Fastigheter för att planera för det seminarium vi ska ha i Katrineholm i oktober. Vädret är uselt, spöregn och hård vind så man nästan förflyttas sidledes Läs mer …

Delade meningar om modulhus

Förslaget att bygga modulhus, med tillfälliga bygglov, till nyanlända väckte skepsis hos oss när det kom. Visserligen är det bra att försöka hitta snabba lösningar på bostadsproblemet men kan det verkligen vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbart att bygga tillfälliga Läs mer …