Skilj på statistik och registrering

Det är välkommet med diskussioner om effektivitet för olika redovisningskrav. Som till exempel Lotta Engzell-Larsson gör i Dagens Industri idag när det gäller hållbarhet. Men att kategoriskt förespråka användandet av statistik för kön och ålder och samtidigt hävda att detsamma för Läs mer …

Bygg för mer jämställdhet!

Det är inte bara i byggbranschen frågan är aktuell och även om vi brukar få företräda dem som är sämst i klassen är min bestämda uppfattning att branschen som helhet står sig väl i jämförelse med andra branscher. Särskilt när Läs mer …