Boka in Säkerhetsdagen 2016 i din kalender

”Tydligast är den positiva utvecklingen i byggbranschen vad gäller nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor”. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon nyligen presenterade regeringens nya strategi för arbetsmiljöarbetet. Det här är väldigt positivt och visar att vårt medvetna säkerhetsarbete ger resultat.

Samtidigt kan vi aldrig slå oss till ro. För vi kan inte vara nöjda förrän alla kommer hem från jobbet i samma skick som de kom dit. Att vårt arbete inte är färdigt understryks dessutom av de två tragiska dödsolyckorna i månadsskiftet februari/mars. Därför skulle jag vilja uppmana dig att ta chansen att uppmärksamma säkerhetsfrågorna i ditt företag i samband med Säkerhetsdagen den 28 april. Samla alla medarbetare och diskutera risker och åtgärder. I år fokuserar vi på fallrisker, som tyvärr fortfarande ligger bakom de flesta olyckorna i branschen.

Som ett stöd i ert interna arbete har vi tagit fram ett dialogmaterial med nyttiga kontrollfrågor. Vi hoppas också att ni redan har genomfört vår kostnadsfria säkerhetsutbildning på webben – nu finns den även på engelska. Detta och mer information om Säkerhetsdagen hittar du på www.sverigesbyggindustrier.se/sakerhetsdagen2016.

Självklart har det ett egenvärde att få ned antalet olyckor i branschen. Men att vi nu lyckats så bra att till och med arbetsmarknadsministern uppmärksammar det känns extra bra då vi nu är mitt i avtalsrörelsen. Förhoppningen är att vi nu kan ägna avtalsrörelsen åt att utveckla vår bransch. Det känns inte minst viktigt i en tid när regeringen satt målet att det ska byggas 700.000 bostäder till 2025 samtidigt som infrastrukturbehoven är större än på länge.