Skolelever och lärare reflekterade i BI Södra Norrland

I BI Södra Norrland besökte vi på Reflektionsdagen tre bygg- och anläggningsprogram i Gävle, Sundsvall och Östersund. I Sundsvall och Gävle hade vi med oss skyddsombud och företagsrepresentanter från Skanska.

Skanska presenterade hur de arbetar med säkerhet och vilka krav de ställer på sina medarbetare i form av rutiner och skyddsutrustning. En skyddsrond genomfördes i skolans bygghall. Eleverna fick också ta del av anslagstavlor med säkerhetsrutiner och se exempel på skyddskläder som används. De fick även reflektera kring ett av Skanskas globala säkerhetsstopp och fundera kring hur olyckan kunnat undvikas.11