En ny arbetsmiljöutbildning blir till

Denna soliga dag i maj tillbringar jag i Skellefteå – en spännande dag då Sveriges Byggindustrier, med hjälp av Contractor Bygg, arbetar med att utforma en arbetsmiljöutbildning riktad till arbetsledare, platschefer, arbetschefer och vd.

I dag ska vi testa utbildningen i skarpt läge och efter sommaren är tanken att utbildningen ska kunna erbjudas via Entreprenörsskolan, både som en öppen utbildning men även som företagsintern. Två dagar reserveras för lagstiftning, arbetet i rollen som ledare men även konkret arbetet ute på arbetsplatsen och internt i företaget. Vi diskuterar vilka mallar som kan behövas och funderar på hur mallarna som ingår i kursmaterialet kan användas.

Vi diskuterar vidare de olika chefernas roller och uppgiftsfördelning internt i företaget. Det är viktigt att tydliggöra ansvaret, inte minst om det skulle hända en olycka. Arbetsmiljöansvar går aldrig att delegera men däremot kan man fördela arbetsuppgifter i företaget.

Vi vet att rollen som platschef och Bas-U är komplex och att den innebär många utmaningar. Vi har givande samtal om detta och funderar över vilka verktyg som man kan behövas ute på projekten. I själva utbildningen ingår en rad checklistor som Contractor Bygg kan använda i sin verksamhet.

I dag ägnas en hel del tid åt lagstiftning, roller och ansvar. I morgon kommer arbetet att inriktas mer på byggarbetsplatsens utmaningar. Vi kommer bland annat att arbeta med skyddsronder och arbetsberedningar. När vi diskuterar noterar vi att både kalkylchef och HR-ansvarig i företaget borde vara med på delar av utbildningen.

Snart blir det eftermiddagskaffe och jag ser fram emot fortsättningen i morgon i Skellefteå med Contractor Bygg och utbildaren.