Dags för politisk handling

Sveriges Byggindustriers valseminarium den 5 september 2014 ställde frågorna hur bostadsbyggandet ska öka, hur rörligheten kan förbättras i bostadsbeståndet samt hur ungdomar ska få lättare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Dagen innehöll diskussioner om genomförda åtgärder innevarande mandatperiod. Stefan Attefall och Ulf Perbo fick erkännande för att de ökat kunskapen och medvetenheten kring plan- och bygglovsprocesen. De har satt fokus på relevanta och nödvändiga brister i processen. Många deltagare påtalade vikten av ökad rörlighet, behov av ett bosparande för ungdomar och att marktillgången är en flaskhals för bostadsbyggandet.11