Nordiskt samarbete kring arbetsmiljö och säkerhet i byggbranschen

Den 28 juni, några dagar före semestern, blev jag inbjuden till ett möte med norska EBA (Entreprenörföreningen Bygg och Anläggning) för att berätta om hur vi inom En säker arbetsplats jobbar; vad vi gör, hur vi gör det och hur vi blir mottagna på våra svenska byggarbetsplatser.

Jag berättade bland annat att vi har ett nära samarbete med våra lokala chefer ute i landet, där de ofta har bra kontaktnät som vi kan ta del av, hur vi på Sveriges Byggindustrier arbetar tillsammans med Arbetsmiljöverket, olika fackförbund, beställare och företag. De fick också information om vår Säkerhetsdag och vilka som arbetar tillsammans med oss runt om i Sverige. Jag berättade förstås om hur ett arbetsplatsbesök går till, vilka hjälpmedel vi tillhandahåller och hur vi arrangerar informationsmöten och seminarier.

Vännerna på EBA var jätteintresserade av hela konceptet och särskilt webbutbildningen, som de ville ”kopiera” och skapa något liknande av i Norge. Att även de får använda sig av vår utbildning och att den finns i en engelsk version var jag förstås inte sen att informera om J.

De fick också information om hur vi samarbetar inom vårt team (arbetsmiljörådgivarna) och hur vi kan dra nytta av varandras olika bakgrunder.

Besöket var en fortsättning på ett sedan tidigare etablerat samarbete, nu kring arbetsmiljö och säkerhet, där vi kommer att dela erfarenheter och idéer. Sveriges Byggindustriers Lars Tullstedt hör till dem som sedan en tid tillbaka har ett gott utbyte med kollegerna inom kompetensutveckling på EBA.

I november kommer några av oss arbetsmiljörådgivare att åka till Oslo för att få delta på EBA:s årliga arbetsmiljömässa och träffa våra norska kollegor. Det ser vi fram emot!