Alla ska komma hem hela och friska vid arbetsdagens slut

Detta år hade jag förmånen att uppmärksamma FN:s Internationella arbetsmiljödag och bygg- och anläggningsbranschens Säkerhetsdag den 28 april tillsammans med Byggmästar´n i Skåne AB i Helsingborg. Jag deltog vid en arbetsplatsträff med efterföljande rundvandring på en av deras byggarbetsplatser i Helsingborg.

Eftersom fokus för årets Säkerhetsdag var fallrisker och fallskydd pratade vi mycket om just det. Det blev givande diskussioner kring bland annat attityder och beteenden i förhållanden till gällande ordnings- och skyddsregler samt kring frågan hur vi tillsammans får med oss alla i säkerhetsarbetet på en arbetsplats, oavsett vilket företag varje person tillhör.

Slutsatsen blev att aldrig gå förbi, utan att säga till om någon tar risker eller låter bli att följa de regler som gäller på arbetsplatsen, men förklara att man säger till på grund av omtanke. Alla på arbetsplatsen ska komma hem hela och friska vid arbetsdagens slut!