God samverkan ger god säkerhet

I går besökte jag en arbetsplats som vårt medlemsföretag Nåiden har i Luleå. De bygger ett Trygghetsboende på Mjölkudden med 80 lägenheter och ett parkeringshus med 400 platser.

Vi träffade den erfarne platschefen Ola Uddelind – med 30 år i branschen – samt en arbetsledare och en praktikant. De har i förväg delat ut vårt material kring fallrisker och i dag kommer de att gå igenom materialet tillsammans med sina medarbetare.

Vi pratade om arbetsmiljö och säkerhet och lyssnade kring hur de arbetar med dessa frågor. Ola pekade på skyddsombudens viktiga roll, men också på hur viktigt det är att som platschef känna sina medarbetare och ha god samverkan med alla de som finns på arbetsplatsen. Vi fick också gå en rundvandring på arbetsplatsen. För mig som höjdrädd var det årets bravad!