Arbetsmiljövecka hos RO-Gruppen – träff med branschens sociala genier

Under vecka 38 genomförde RO-Gruppen en arbetsmiljövecka. Idén föddes på Reflektionsdagen för arbetsmiljö den 28 april i år, då företagets ledning kände att de ville göra en rejäl satsning på arbetsmiljö inom sin egen verksamhet.

Tanken med arbetsmiljöveckan var att sätta extra fokus på arbetsmiljön och att samtliga anställda skulle delta. Tjänstemännen fick under veckan en fördjupad utbildning om arbetsmiljö. Dessutom besöktes företagets alla arbetsplatser av cheferna inom verksamheten. Vid besöken delades bland annat ”Tysta boken” ut och diskussioner hölls utifrån ett arbetsmaterial för att få fram förbättringsförslag inom arbetsmiljöområdet. RO-Gruppen har ett tydligt uttalat mål; att det inte ska ske några allvarliga arbetsolyckor och de åsikter och tankar som kommit från medarbetarna under veckan kommer att stärka arbetet med att uppnå målet.