Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. De har cirka 3100 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag).

På denna blogg skrev företrädare för organisationen inlägg om aktuella händelser i branschen mellan 2012 – 2017.

Numera drivs inte denna webbplats längre av Sveriges Byggindustrier utan är bevarad som ett tidsdokument för framtiden.