Vi måste alla reagera när vi ser någonting som inte är okej

Under april fortsatte vi med våra frukostmöten för Bas-U i Luleå, Skellefteå och Umeå. Vi identifierade utmaningar i rollen och vi kunde åter igen konstatera att det är en rejäl utmaning att jobba som Bas-U.

Speciellt i entreprenader, där man som huvudentreprenör inte har något avtal mot sidoentreprenörer, visar det sig att det är väldigt svårt att få in bra riskanalyser från underentreprenörerna. Delade entreprenader är ingen höjdare för Bas-U, kan man konstatera. Man kan fråga sig om man verkligen ska ta på sig rollen som Bas-U i andra entreprenadformer än totalentreprenader? Är det verkligen möjligt att uppfylla sina åtaganden och uppfylla lagkraven utan avtal med övriga entreprenörer? Den frågan borde vara intressant att diskutera och fundera över för våra beställare och byggherrar.