Operativ ”stridsledning” krävs för att återskapa kvaliteten och förtroendet för järnvägen

Tåg spårar ur, tåg är försenade, säkerheten riskeras. Konsekvenserna blir stora för såväl den ensamstående föräldern som blir försenad från jobbet som för industrin som inte får fram sitt gods i tid. För samhället kostar det miljarder årligen. Återreglering, som socialdemokraterna föreslår, är fel väg att gå för att få ordning på tågkaoset. Regeringen måste istället ge Trafikverket i uppdrag att inrätta en operativ ”stridsledning” med uppgift att säkra kvaliteten på järnvägsanläggningen.