Vad menar (S)?

Bostadsfrågan har seglat upp allt högre på den politiska agendan. Bristen på bostäder drabbar de som står utanför bostadsmarknaden, oftast unga, och blir ett tillväxthinder när företagen får svårt att rekrytera eftersom det saknas bostäder där jobben finns.

Socialdemokraterna kom i förra veckan med två utspel i bostadsfrågan. Det första var en debattartikel från Stefan Löfvén och Gabriel Wikström (SSU) där de lovade en miljard till investeringsstöd för att bygga hyresrätter. Ett förslag som Veronica Palm och Magdalena Andersson skrivit om tidigare i år. Det nya är att finansieringen nu blir känd. Pengarna ska komma från minskat statsbidrag till kommuner i tillväxtområden. Det verkar som en rundgång av pengar i och mellan kommuner i tillväxtområdena, eller ska bostadsbyggandet ske på andra platser i landet?