Så kan vi säkra kvaliteten i lågenergibyggandet!

I en ny rapport från LÅGAN-programmet konstateras att utvecklingen inom lågenergibyggande går mycket snabbt framåt. I år har vi ett rekordår då det byggs 2 500 nya lägenheter i lågenergibyggnader. Det är sju procent av alla nya lägenheter.

Nästa år kommer det enligt prognoserna att finnas totalt 10 000 lågenergilägenheter och över en miljon kvadratmeter lågenergilokaler i Sverige. Från att tidigare ha varit koncentrerat till vissa regioner har lågenergibyggandet nu spritt sig över hela landet. Det är en väldigt positiv utveckling.

Men LÅGAN:s studie visar också att det kan skilja mycket mellan beräknade och uppmätta energivärden. Av 34 nya lågenergibyggnader där energianvändningen har mätts noga under två års tid är det nio byggnader som har en väsentligt sämre energiprestanda än beräknat. Det här är inte bra. Att husen drar mer energi än beräknat innebär ökade energikostnader för beställaren, men även kostnader för entreprenören för att åtgärda felet