Fler unga i jobb

Det är bra att regeringen fortsätter att ta fram förslag som syftar till att få fler unga i jobb. Byggindustrins yrkesutbildning (BYN) har ju fungerat som en inkörsport till branschen under många år, även för unga som inte tidigare har gått en yrkesutbildning. För att ytterligare jobb ska komma till stånd i byggindustrin behövs det några fler förändringar: Vi parter måste förbättra yrkesutbildningsavtalet så att det möter alla nya initiativ från politiskt håll på ett bättre sätt än idag. Men det är också nödvändigt att få fart på byggandet av nya bostäder, energieffektiviseringar och nödvändiga infrastrukturprojekt.