Sluta blunda Barbro!

Du försvarar tappert ett system som under 70 år lett till en dåligt fungerande bostadsmarknad. Ett system som idag skapat bostadsköer till de tre storstäderna på över 500 000 personer. Ett system som missgynnar de personer som söker sig in på bostadsmarknaden. Det är som att stänga storstädernas gränser och inte tillåta inflyttning dit.

OECD och Konkurrensverket uppmanar Sverige att ta bort hyresregleringen på bostadsmarknaden. Ledande bostadsforskare konstaterar att bruksvärdessystemet gynnar äldre, infödda högutbildade svenskar. En vd för ett kommunalt bostadsföretag förklarar att företaget inte kan fullgöra sitt uppdrag om inte marknadssignalerna tillåts vara vägledande. Du säger att systemet just ska gynna de som redan bor och konsekvensen blir då att det missgynnar de som inte bor eller de som söker bostad. Varför tycker du att de ska ha en negativ särbehandling?