Övning kan rädda liv – SBUF-projekt tar fram verktyg

Här i Västerbotten genomför vi nu tre övningar inom ett  SBUF-projekt som syftar till att rädda liv genom kunskap, samarbete och snabba insatser. Det handlar helt enkelt om att vara väl förberedd om en olycka skulle inträffa på en arbetsplats. Vi vet att den första timmen kan vara oerhört viktig vid en allvarlig olycka. Det gäller att agera konstruktivt och snabbt trots att vi i ett sådant läge kanske känner chock. Tid är liv i vid en allvarlig olycka. Därför håller vi nu, inom ramen för SBUF-projektet, på att ta fram effektiva verktyg som ska vara till stöd för alla i branschen.