Bokrisen är ingen bubbla utan en brist

stundande avtalsrörelsen börjar det i media föras en debatt om att KI slår larm kring prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Om det är en slump kan vi låta vara osagt.

KI-chefen Mats Dillén har naturligtvis rätt när han påpekar att bostadspriserna inte kan fortsätta öka med 10-15 procent per år ”i all evighet”. Vidare menar han att ”om man inte försöker bromsa den här utvecklingen finns det risk för att det blir ett abrupt prisfall längre fram”. Den intressanta följdfrågan blir då vad ”man” ska försöka göra för att bromsa uppgången. Bostadspriserna i Sverige sätts ju på en fri marknad. Prisuppgången kopplas ofta samman med farorna som påstås vara förknippade med stigande skuldsättning bland svenska hushåll, men en minst lika viktig faktor bakom skuldökningen är den stadigt ökande andelen svenska hushåll som äger sin bostad