Bostadsmarknadens problem på bordet

Just nu är det en stor debatt om bostadspolitiken på flera områden. Byggkravsutredningen lade nyligen fram ett förslag för att underlätta industriell bostadsproduktion som minskar byggkostnaderna. Förslaget går att kombinera med de energi- och miljömål som riksdagen beslutat. I nästa stund debatteras ett förslag i riksdagen som skulle göra det möjligt att hyra ut ägda bostäder i större omfattning. För det tredje föreslår Hyresbostadsutredningen att hyressättningssystemet/hyresregleringen ska reformeras genom att konsumenternas värderingar ska sättas i centrum.

Det är synnerligen efterlängtade förslag för en bransch som under de senaste 70 åren levt under villkor som fastställts av politiska ideologier. Resultatet av dessa välmenande politiska styrningar har dessvärre inte lett till de mål som eftersträvades. Bostadsmarknaden idag karakteriseras av stora skillnader mellan olika landsdelar, överskott i vissa delar och stor efterfrågan i tillväxtområdena