byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg76_exImg

Tåg spårar ur, tåg är försenade, säkerheten riskeras. Konsekvenserna blir stora för såväl den ensamstående föräldern som blir försenad från jobbet som för industrin som inte får fram sitt gods i tid. För samhället kostar det miljarder årligen. Återreglering, som socialdemokraterna föreslår, är fel väg att gå för att få ordning på tågkaoset. Regeringen måste istället ge Trafikverket i uppdrag att inrätta en operativ ”stridsledning” med uppgift att säkra kvaliteten på järnvägsanläggningen.

Läs mer om Operativ ”stridsledning” krävs för att återskapa kvaliteten och förtroendet för järnvägen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg75_exImg

Trots klass-1-varning med snö och blåst var det en fullsatt möteslokal på hotell Rådmannen i Alvesta som den 17/1 bänkade sig för att delta i diskussioner om infrastrukturen i södra Sverige. Bland deltagarna fanns både politiker, myndighets- och företagsrepresentanter.

Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län, inledde med en personlig betraktelse över infrastrukturens utveckling och varje individs känsla för avstånd. Han menade att vi inte får förlama debatten med de akuta investeringar som behövs utan behöver enas om vilka prioriteringar som behövs på lång sikt. Vi behöver prata med en enad röst från regionen, menade han och sa att man alltid måste basera sin kravställning utifrån de faktiska behoven och berätta vilken nytta de ger istället för att som vi ofta gör – fastnar i tekniska beskrivningar. Då kan pengarna fördelas på de regioner där det kan bli en positiv utveckling, istället för att koncentreras till storstäderna.

Läs mer om När kommer infrapengarna till södra Sverige?

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland