byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg134_exImg

Sveriges Byggindustrier har på senare tid lyft frågan om klimatpåverkan från byggandet, inte minst i rapporten Byggandets klimatpåverkan, som är en fallstudie av det nybyggda, energieffektiva flerbostadshuset Blå Jungfrun. I rapporten konstateras att klimatpåverkan från en byggnads livscykel har förskjutits från driftsfasen mot byggfasen. Den pekar också ut ett stort antal områden som byggbranschen behöver jobba med för att minska klimatpåverkan från byggfasen. Bland annat förespråkas livscykelanalys för att tydliggöra klimatpåverkan från byggnadens olika faser och för att hitta de effektivaste åtgärderna för att minska den totala klimatpåverkan från byggnadens livscykel.

Läs mer om Sveriges Byggindustrier tar inte ställning för eller emot olika byggmaterial

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg133_exImg

Jag har en vision; att byggföretag från hela Europa – ja hela världen – åker till Sverige för att lära sig hur även de kan slippa olyckor på arbetsplatserna. För i den svenska byggbranschen är olyckor ett minne blott. Är jag en drömmare?

Jag ser framför mig en bransch som genomsyras av stor respekt för de små och stora risker som vi möter varje dag på jobbet, där alla värnar om varandra och tar sitt ansvar, där alla medarbetare får utbildning i säkerhet och riktig introduktion på arbetsplatsen och där säkerheten går före krav på lönsamhet och tidplaner. I denna vision är det ingen som snubblar på kvarglömda kablar eller brädor, ingen som faller ner från en ställning och ingen som skadar sig på grund av otillräckliga skyddskläder. Alla har koll, tänker efter före och rapporterar omedelbart när en olycksrisk har upptäckts.

Läs mer om Nu lyfter vi – tillsammans!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg132_exImg

Diskussionen om hur vi ska lyckas bygga mer bostäder tar aldrig slut. Frågan debatteras i riksdagen, i media och kring middagsbord runt om i landet med en aldrig sinande entusiasm. Det är en fråga alla har åsikter om och det är ju glädjande. Förhoppningsvis kan det leda till att vi kommer närmare en lösning. Idag skrev Mehmet Kaplan, vår bostadsminister, om sin syn på DN Debatt. Artikeln innehöll en del bra tankar men lämnade fler frågetecken än svar. Därför skrev jag en replik som kan läsas här.

Läs mer om Ropen skalla - bostäder åt alla!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland