byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg181_exImg

Jag hade förmånen att få besöka en grupp 7-klassare på Höglundaskolan i Sundsvall. Beskedet att de gått till final i kategorin Uppsats i Future City kom precis före sportlovet så alla elever hade ännu inte fått vetskap om det. Det blev en glad överraskning när jag dök upp med tårta för att gratta dem första dagen efter sportlovet!

Eleverna har jobbat med temat Future City inom ämnet ”elevens val” 1,5 timme, en gång i veckan sedan i höstas. Som handledare har de haft läraren Tobias Bruneflod. De har gjort studiebesök på kommunens stadsbyggnadskontor samt kommunens avfallsbolag. De har byggt upp Sundsvalls stad i Minecraft, byggt en modell av en stad som den kan se ut i framtiden samt skrivit en uppsats om ”Det smarta huset”. Stort fokus ligger på hur man kan bygga energi- och miljövänligt, det märks att detta är något eleverna tycker är viktigt och intressant

Läs mer om Hanna Magnusson: Grattis Höglundaskolan, finalist i Future City

15 mars till 15 april är det dags för ansökan till högskola och yrkeshögskola. Vi har brist på ingenjörer och vill så klart att fler ska intressera sig för bygg. Vi vill att branschen ska synas mer och att fler ska få upp ögonen för framtidens jobb hos oss.

Vi hade en film med byggkoppling rullandes en fredagskväll i februari på en av Hötorgsskraporna i Stockholm. Budskapet var att alla bitar måste falla på plats och att alla behövs för att bygga ett hus. Temat var Tetris och de olika nivåerna bestod av yrkesroller och vilka egenskaper som behövs. Filmen och människors reaktioner har blivit en kampanjfilm inför högskolevalet som sprids bland annat i digitala medier.

Läs mer om Vi vill bli fler i byggbranschen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg170_exImg

Utredningen föreslår ett väl genomtänkt paket av förbättringar som syftar till att stärka yrkesutbildningarna.

Som förrätt ska ungdomarna i grundskolan få bättre information om arbetslivet och nya tag kring Prao inför valet av gymnasieutbildning. Att få fler ungdomar att göra otraditionella val genom att förstärka värdegrundsarbetet i de olika utbildningsprogrammen är en väl inriktad åtgärd. De unga kvinnor som väljer en mansdominerad utbildning ska inte behöva ledsna och hoppa av därför att miljön är grabbig och inte tar avstånd från sexism och trakasserier. Sedan måste branschen förstås göra motsvarande arbete, annars blir det en besk eftersmak.

Läs mer om Smakligt smörgåsbord från Yrkesprogramsutredningen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg164_exImg

I går höll Sveriges Byggindustrier Syd medlemsutbildning i HLR (hjärt- och lungräddning) och användning av hjärtstartare, denna gång i Avesta. Instruktör var jag själv och min kollega Melanie Blockley på Malmökontoret.

På gårdagens utbildning berättade några av deltagarna om egna upplevelser av situationer där snabba räddningsinsatser av utbildad personal räddat liv, och hur bra och viktigt det kändes efter genomförd utbildning, att inte bara ha fått faktisk kunskap om vad man ska göra i ett akut läge, utan även fått mod och självförtroende att ingripa. Tänk på att det kan vara just din insats som gör skillnad!

Läs mer om Charlotta Gottschalk Dieden: Sveriges Byggindustrier lär medlemsföretag rädda liv

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg158_exImg

Nu införs en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige. Den utgår från det formella skolsystemets uppbyggnad, men gör det också möjligt att skapa bättre strukturer för erkännande av kompetens som har förvärvats i arbetslivet; t.ex. som traditionell lärling eller i byggbranschens kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare. I det långa perspektivet kommer arbetslivet att kunna utforma kvalifikationskrav för olika yrkesroller. Dessa kan sedan ligga till grund för tydligare krav på utbildningsväsendet.

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen det formella beslutet, som är ett led i ett pågående arbete inom EU. Det gemensamma europeiska initiativet kallas EQF, European qualifications framework, och tanken är att de olika medlemsländerna ska ansluta sig till modellen. EQF delar in alla kvalifikationer i 8 olika nivåer. Sverige har för enkelhetens skull valt att hålla sig till denna 8-gradiga skala

Läs mer om För ett livslångt lärande

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg135_exImg

För att öka kunskapsnivån och bli mer medveten kring risksituationer och frågor som rör säkerheten på våra byggarbetsplatser, beslutade vi på BTH Bygg att ge extra utrymme för detta.

Utbildningen i En säker arbetsplats genomfördes inom respektive affärsgrupp i bolaget på årets kick off-träffar.

Individen/arbetstagarens roll i säkerhetsarbetet var det centrala, och attitydfrågan samt den rådande kulturen på våra byggen och i branschen i stort lyftes upp i ljuset.

Läs mer om Sätt ribban tidigt, och sätt den högt!

I dagens Metro skriver gymnasieminister Aida Hadzialic om ambitionen att alla ska kunna läsa vidare efter gymnasiet. Det är bra att detta utreds och får en lösning som gör att så många som möjligt lämnar gymnasieskolan med behörighet att fortsätta studera inom högskolan. Idag är det troligt att yrkesprogrammens attraktivitet har påverkats av de otydligare möjligheterna för eleverna att få en grundläggande behörighet.

Läs mer om Ja, alla ska kunna läsa vidare efter gymnasiet

Stolt säkerhetsarbete!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg124_exImg

Det är med stolthet som vi inom Sveriges Byggindustrier och Entreprenörsskolan precis har lanserat vår interaktiva säkerhetsutbildning www.ensakerarbetsplats.se , en parts- och branschgemensam utbildning på nätet med syfte att lyfta arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna. Utbildningen kostar inget, så gör den du också! www.ensakerarbetsplats.se 

Läs mer om Stolt säkerhetsarbete!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg110_exImg

Snart lanseras den nya kompetensdatabasen för ID06 och med detta försvåras ytterligare för obehöriga att kunna komma in på byggarbetsplatserna och skada sig själva och andra.

Att ha rätt kunskap om och erfarenhet av bland annat skyddsregler, arbetsmoment och maskiner är en förutsättning för att minimera risken för tillbud och olyckor. Att på ett effektivt sätt kunna följa upp och stämma av denna viktiga och nödvändiga kunskap vid inpasseringen till byggarbetsplatsen är en viktig och prioriterad uppgift för produktionsledningar. Branschen har tills nu saknat ett modernt och effektivt verktyg för detta och det har inneburit ett svårt och tidsödande arbete ute på byggarbetsplatserna.

Läs mer om ID06-kompetensdatabas - Ett stort steg för säkrare byggarbetsplatser

Socialdemokraterna och LO gör gemensam sak i en debattartikel i DN den 4 juni. I en lista med nio punkter lyfts förslag om förbättringar i utbildningssystemet.

Tyvärr återupprepar man i inledningen av artikeln att ”högskolebehörigheten har tagits bort” från yrkesutbildningarna. Detta mantra från oppositionen har säkert bidragit till att skrämma bort en hel del ungdomar från yrkesprogrammen. Sanningen är att det hela tiden har varit en rätt för ungdomar på yrkesprogrammen att välja till de tre kurser som krävs för att få den grundläggande behörigheten för högskolestudier. Så orsaken till att ungdomarna flyr från yrkesprogrammen får nog bäras gemensamt av politiken. För varje gång någon påstår att eleverna på yrkesprogrammen inte får högskolebehörighet så bidrar man till att ytterligare sänka intresset för yrkesutbildningarna

Läs mer om Många bra tankar om förbättringar i utbildningssystemet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland