byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg146_exImg

Foto: Jonas Gerdle

ROT-avdraget har varit effektivt mot svartarbete. Under de dryga sex år som avdraget funnits har tusentals svarta jobb blivit vita. Otrygga jobb har blivit trygga. Enskilda byggfirmor har fått ett uppsving och fler har fått jobb i branschen. Med en sänkning av ROT-avdraget finns risk att efterfrågan minskar,jobb försvinner och att svartarbete ökar igen. Det är illa för alla; kunder, anställda, byggföretag och staten.

Läs mer om Anders Hansson: Sänkning av ROT gynnar svart arbetsmarknad

Roten till det goda

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg97_exImg

ROTen till det goda var rubriken för årets BBIS-seminarium i Almedalen och den korta och koncisa frågan till de närvarande politiska partierna i panelen var: Blir avdraget kvar i nuvarande form om ni vinner valet i höst? En enkel fråga kan man tycka, men trots detta uppenbarligen inte lika enkelt att få ett klart besked på. En miljon svenskar (en miljon röster) har använt sig av avdraget, så det är en berättigad valinformation detta valår.

Läs mer om Roten till det goda

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg61_exImg

Om vi blickar bakåt i tiden kan man konstatera att skattefifflare har funnits, och fortfarande finns, inom i stort sett alla annars seriösa branscher. Därför är det oerhört viktigt att vi gör allt  vi kan för att skydda och underlätta förutsättningarna för våra seriösa företagare.

En vanlig missuppfattning om ROT-avdraget är att det är en sysselsättningsåtgärd. Det stämmer inte.  Däremot är sysselsättningen nu vit och därmed skattepliktig. Med detta i åtanke kan jag med trygghet meddela att vi stöttar samtliga av Skatteverkets åtgärder för att utveckla ROT-avdraget.

Läs mer om Vad är meningen med ROT-avdraget?

Se problemet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg26_exImg

Barbro Engman, Hyresgästföreningen, skriver tillsammans med andra på Dagens Samhälle att ROT även bör användas för renoveringen av hyreslägenheter. Men ett utökat ROT-avdrag för hyresbostäder löser inte det problem som avdraget är satt att lösa, dvs. att omvandla svarta arbeten till vita. Ägarna till hyresbostäder köper redan idag vita tjänster för renoveringar och effekten av ett utökat ROT-avdrag uteblir. 

Läs mer om Se problemet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland