byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg155_exImg

Jag har varit i Almedalen fyra gånger och ingen gång har varit den andra helt lik, förutom en sak – mötena i gränderna.

Första året försökte jag mest förstå grejen. Andra året fokuserade jag på kunskapsinhämtning genom att gå på seminarium efter seminarium efter seminarium efter … Tredje året satsade jag på mingel och inbokade möten. I år tog jag rollen som seminariearrangör.

Läs mer om Sofia Jonsson: Möten i gränden

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg151_exImg

Efter tre dagar i Almedalen är jag helt slut. Inte bara det att fötterna ömmar utan huvudet är sprängfyllt med alla fantastiska intryck.

Första intrycket i söndags var att det kändes lugnare än väntat men det fick jag snabbt äta upp när måndagen kom. Min måndag var fullständigt proppfull av seminarier som jag ville gå på. Jag hann med ungefär hälften av alla jag hade tänkt besöka. Det märks att bygg och bo är MYCKET heta frågor just nu. Jag hade verkligen behövt klona mig! Detta är ett axplock av det jag hade velat lyssna på:

Läs mer om Mitt första besök i Almedalen – Cirkus eller årets viktigaste vecka?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg136_exImg

Foto på Stapelbäddsparken, lånat från Malmö Stads hemsida.

Byggindustrin sysselsätter idag cirka 300 000 människor. Många av dem drivs av en häftig känsla – att skapa något som finns kvar i många år.

Hur coolt är inte det när vi är tvungna att byta ut våra telefoner efter bara ett par år? Hur mycket kreativitet ligger det bakom den telefonen?

Läs mer om ”Vi gillar inte förändring i byggbranschen..."

Alla var där

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg125_exImg

I fredags, den 16 januari, arrangerade Sveriges Byggindustrier Syd en dag i Alvesta om infrastrukturens betydelse och hur vi utvecklar den på bästa sätt. Rummet var till bredden fyllt med politiker från såväl riksdag som kommun, akademiker, nationalekonomer, ingenjörer, beställare, entreprenörer, konsulter och beslutsfattare. ”Alla var där”.

Det är slående hur stor enighet det råder om såväl brister och behov som hur vi ska skapa rätt förutsättningar - mycket glädjande. Efter höstens politiska kaos verkar det nu ha infunnit sig ett politiskt klimat som skulle kunna utgöra en god grund för samsyn när det gäller viktiga infrastruktursatsningar - detta för att undvika kostsamma och oplanerade stopp.

Läs mer om Alla var där

Skapa balans och håll längre

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg111_exImg

Foto Stig Hammarstedt

Det finns en röster om att chefen bör föregå med ett gott exempel för medarbetarna att följa. Till detta kommer att närvara – här och nu - att fokusera och hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv.

Vid seminariet Hållbara Chefer i Göteborg den 24 september fylldes Taube-salen med närmare 150 besökare efter att ytterligare stolar ställts in. Sveriges Byggindustriers Regionchef Andreas Brendinger hälsade välkommen och vår vd Ola Månsson modererade eftermiddagen.

Anki Udd från Ledarna inledde och pratade om begreppet ”KASAM”, vilket är förkortning på Känsla Av SAMmanhang, KASAM beskrivs i en bok (Hälsans Mysterium) av Aaron Antonovsky. Anki Udd visar den typiska triangeln där övre toppen visar på Begriplighet/Vad jag vet, det nedre vänstra hörnet visar Hanterbart/Jag kan och det nedre högra hörnet visar Meningsfullhet/Jag vill. I mitten möts allt detta i hälsa och välbefinnande.

Läs mer om Skapa balans och håll längre

I dag deltog jag i en panel på ett seminarium som LO arrangerade med rubriken "Finns det effektiva verktyg mot svartarbete och ekonomisk brottslighet".

Visst finns det verktyg i form av modern skyddslagstiftning som inte bara kan införas, utan som borde införas, för att värna människors rätt till vita jobb. Vita jobb som innebär att man omfattas av trygghetssystemen. Skyddslagstiftning som gör att seriösa företag kan hävda sig i konkurrensen, istället för att undermineras av oseriösa aktörer som seglar fram under radarn genom att undandra sig skatter och avgifter. Skyddslagstiftning som gör att vår gemensamma skattebas inte undermineras och skyddslagstiftning som innebär att det "blir lätt att göra rätt och dyrt att göra fel".

Läs mer om Lagstiftning för sund konkurrens

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg99_exImg

På tisdagmorgonen höll Sveriges Byggindustrier och Kungl. Ingenjörsakademien (IVA) ett seminarium om klimatpåverkan från byggprocessen och presenterade en rapport, där vi bland annat visade att den sammanlagda klimatpåverkan från byggproduktionen är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är ungefär lika mycket som koldioxidutsläppen från personbilstrafiken.

Läs mer om En av Almedalsveckans höjdpunkter

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg95_exImg

Bild: Claes Knutson, konsult Tillväxtpartner, uppskattad talare på lunchseminariet Bygg ett företag i världsklass!

På BI Östs lunchseminarium på temat Bygg ett företag i världsklass! fokuserades det på hur man skapar en hälsosam, engagerande och utvecklande arbetsplats. En slutsats som seminariet gav är att om medarbetarna känner sig delaktiga i företagets värderingar så reduceras riskfyllda beteenden.

Läs mer om Bygg ett företag i världsklass!

Onsdagens seminarium, ”En säker arbetsplats” i Göteborg, gick i säkerhetens och arbetsmiljöns tecken. Det blev en engagerad och givande eftermiddag, där säkerhetsarbete, tillsammans med utbildningar, hållbart arbetsliv och företagshälsa stod på agendan. Hur kan vi arbeta mer säkert och hur orkar vi arbeta fram till pensionen, var några frågeställningar under dagen. 

Läs mer om Säkra arbetsplatser kräver samarbete

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland