byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg200_exImg

28 april är en speciell dag! Varför? Jo, då infaller Byggbranschens Säkerhetsdag! I år det tredje året som Säkerhetsdagen genomförs och precis som tidigare år vill vi att just denna dag ska gå i säkerhetens tecken. Temat denna gång är Risker kring fordon i bygg- och anläggningsarbete, som varje år tyvärr leder till ett flertal olyckor – helt i  onödan.

Läs mer om Hur kan ni själva förbättra ert säkerhetsarbete?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg189_exImg

Den 28 juni, några dagar före semestern, blev jag inbjuden till ett möte med norska EBA (Entreprenörföreningen Bygg och Anläggning) för att berätta om hur vi inom En säker arbetsplats jobbar; vad vi gör, hur vi gör det och hur vi blir mottagna på våra svenska byggarbetsplatser.

Jag berättade bland annat att vi har ett nära samarbete med våra lokala chefer ute i landet, där de ofta har bra kontaktnät som vi kan ta del av, hur vi på Sveriges Byggindustrier arbetar tillsammans med Arbetsmiljöverket, olika fackförbund, beställare och företag. De fick också information om vår Säkerhetsdag och vilka som arbetar tillsammans med oss runt om i Sverige. Jag berättade förstås om hur ett arbetsplatsbesök går till, vilka hjälpmedel vi tillhandahåller och hur vi arrangerar informationsmöten och seminarier.

Läs mer om Patrik Jakobsson: Nordiskt samarbete kring arbetsmiljö och säkerhet i byggbranschen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg188_exImg

Arbetsplatsbesök är en av de vanligaste arbetsuppgifterna vi Arbetsmiljörådgivare har som uppgift. Att komma ut och se hur den krassa verkligheten fungerar, träffa både arbetsledare och arbetstagare och lyssna in hur dom har det arbetsmiljömässigt.

En tidigare kollega frågade mig för ett tag sedan om det inte ensidigt och tjatigt att se samma saker hela tiden, han förstår nog inte min vardag.

Läs mer om Patrik Jakobsson: Alla jobb är inte lika

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg185_exImg

Denna soliga dag i maj tillbringar jag i Skellefteå – en spännande dag då Sveriges Byggindustrier, med hjälp av Contractor Bygg, arbetar med att utforma en arbetsmiljöutbildning riktad till arbetsledare, platschefer, arbetschefer och vd.

I dag ska vi testa utbildningen i skarpt läge och efter sommaren är tanken att utbildningen ska kunna erbjudas via Entreprenörsskolan, både som en öppen utbildning men även som företagsintern. Två dagar reserveras för lagstiftning, arbetet i rollen som ledare men även konkret arbetet ute på arbetsplatsen och internt i företaget. Vi diskuterar vilka mallar som kan behövas och funderar på hur mallarna som ingår i kursmaterialet kan användas.

Läs mer om Christer Johansson: En ny arbetsmiljöutbildning blir till

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg184_exImg

Detta år hade jag förmånen att uppmärksamma FN:s Internationella arbetsmiljödag och bygg- och anläggningsbranschens Säkerhetsdag den 28 april tillsammans med Byggmästar´n i Skåne AB i Helsingborg. Jag deltog vid en arbetsplatsträff med efterföljande rundvandring på en av deras byggarbetsplatser i Helsingborg.

Eftersom fokus för årets Säkerhetsdag var fallrisker och fallskydd pratade vi mycket om just det. Det blev givande diskussioner kring bland annat attityder och beteenden i förhållanden till gällande ordnings- och skyddsregler samt kring frågan hur vi tillsammans får med oss alla i säkerhetsarbetet på en arbetsplats, oavsett vilket företag varje person tillhör.

Läs mer om Charlotta Gottschalk Dieden: Alla ska komma hem hela och friska vid arbetsdagens slut

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg183_exImg

I går besökte jag tillsammans med Fredrik Kristiansson en arbetsplats som vårt medlemsföretag Nåiden har i Luleå. De bygger ett Trygghetsboende på Mjölkudden med 80 lägenheter och ett parkeringshus med 400 platser. 

Vi träffade den erfarne platschefen Ola Uddelind - med 30 år i branschen - samt en arbetsledare och en praktikant. De har i förväg delat ut vårt material kring fallrisker och i dah kommer de att gå igenom materialet tillsammans med sina medarbetare.

Läs mer om Susanne Friberg: God samverkan ger god säkerhet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg179_exImg

”Tydligast är den positiva utvecklingen i byggbranschen vad gäller nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor”. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon nyligen presenterade regeringens nya strategi för arbetsmiljöarbetet. Det här är väldigt positivt och visar att vårt medvetna säkerhetsarbete ger resultat.

Samtidigt kan vi aldrig slå oss till ro. För vi kan inte vara nöjda förrän alla kommer hem från jobbet i samma skick som de kom dit. Att vårt arbete inte är färdigt understryks dessutom av de två tragiska dödsolyckorna i månadsskiftet februari/mars. Därför skulle jag vilja uppmana dig att ta chansen att uppmärksamma säkerhetsfrågorna i ditt företag i samband med Säkerhetsdagen den 28 april. Samla alla medarbetare och diskutera risker och åtgärder. I år fokuserar vi på fallrisker, som tyvärr fortfarande ligger bakom de flesta olyckorna i branschen.

Läs mer om Boka in Säkerhetsdagen 2016 i din kalender

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg173_exImg

Foto: Rosie Alm

Är det ett genombrott för säkerheten vi ser? Enligt Arbetsmiljöverkets officiella statistik har antalet arbetsolyckor minskat rejält sedan förra året. I byggbranschen har hittills i år tre personer mist livet, vilket naturligtvis är att beklaga. Det är tre för mycket. Men vi måste ändå våga glädja oss så smått åt att vår nollvision är inom räckhåll, att olyckorna minskar och att ett idogt förebyggande arbete lönar sig

Läs mer om Bravo byggbranschen – vi jobbar allt säkrare!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg165_exImg

Här i Västerbotten genomför vi nu tre övningar inom ett  SBUF-projekt som syftar till att rädda liv genom kunskap, samarbete och snabba insatser. Det handlar helt enkelt om att vara väl förberedd om en olycka skulle inträffa på en arbetsplats. Vi vet att den första timmen kan vara oerhört viktig vid en allvarlig olycka. Det gäller att agera konstruktivt och snabbt trots att vi i ett sådant läge kanske känner chock. Tid är liv i vid en allvarlig olycka. Därför håller vi nu, inom ramen för SBUF-projektet, på att ta fram effektiva verktyg som ska vara till stöd för alla i branschen.

Läs mer om Christer Johansson: Övning kan rädda liv – SBUF-projekt tar fram verktyg

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg159_exImg

Genom att lära av andra kan vi utveckla vår verksamhet. Därför bestämde vi i Sveriges Byggindustrier Norra Norrland att tillsammans med våra kollegor inom Galaxen Bygg i samma område göra en resa till Uleåborg i norra Finland.

Uleåborg är en intressant stad att jämföra vår region med. Med sina 200.000 invånare är den Finlands fjärde största stad. På många sätt liknar Uleåborg, Oulu på finska, både Umeå och Luleå. Universitet är en viktig motor i städernas utveckling och befolkningen är ung. Utmaningarna och möjligheterna i norra Finland är ungefär de samma som i norra Sverige.

Läs mer om Christer Johansson: Ljuset från norr

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland