byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg145_exImg

I Lund i måndags hade precis syrenerna börjat blomma. Över 200 deltagare från branschen samlades i den fullsatta SF-biografen på Mårtenstorget när vi inom Byggbranschen i samverkan och Byggherrarna drog i gång våra 10 seminarier om personalliggare.

Värdar för dagen var Anders Fredriksson från Sveriges Byggindustrier och Pia Turtiainen från Måleriföretagen som höll ihop seminariet. Alla fick chans att ställa frågor till Peter Löfgren, från Byggbranschen i samverkan, som berättade hur allt praktiskt kommer att gå till från och med årsskiftet då den nya lagen träder i kraft. I bions foajé samlades deltagarna under pausen och ställde frågor till leverantörer av ID06 behörighetskort och läsare på plats.

Läs mer om Gisela Högberg: Vill du veta mer om personalliggare i byggbranschen?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg121_exImg

Att motverka svartarbete och osund konkurrens på ett effektivt sätt kräver helhetssyn och samverkande åtgärder. Byggbranschen har sedan 2005, tillsammans med bland andra fackföreningarna, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, drivit projektet Krafttag mot svartarbete och vi har ihärdigt påtalat vikten av samverkande åtgärder.                         

Läs mer om Det krävs helhetssyn och samverkan för sund konkurrens

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg119_exImg

Att ha rätt kunskap om och erfarenhet av bland annat skyddsregler, arbetsmoment och maskiner är en förutsättning för att minimera risken för tillbud och olyckor. Med kunskap följer insikt och engagemang och med insikt och engagemang följer attitydförändringar och ”säkerhetstänk”.  Avgörande samband för att få säkra och trygga byggarbetsplatser.

Att på ett effektivt sätt kunna följa upp och stämma av denna viktiga och nödvändiga kunskap vid inpasseringen till byggarbetsplatsen är en viktig och prioriterad uppgift för produktionsledningar. Branschen har tills nu saknat ett modernt och effektivt verktyg för detta och det har inneburit ett svårt och tidsödande arbete ute på byggarbetsplatserna. Många är de utbildningsintyg i pappers- och kortformat som medarbetare i branschen ska bära med sig och visa upp, för att visa att man har rätt kompetens för att få komma in på byggarbetsplatsen

Läs mer om ID06 Kompetensdatabas - ett viktigt verktyg för säkra byggen

I dag deltog jag i en panel på ett seminarium som LO arrangerade med rubriken "Finns det effektiva verktyg mot svartarbete och ekonomisk brottslighet".

Visst finns det verktyg i form av modern skyddslagstiftning som inte bara kan införas, utan som borde införas, för att värna människors rätt till vita jobb. Vita jobb som innebär att man omfattas av trygghetssystemen. Skyddslagstiftning som gör att seriösa företag kan hävda sig i konkurrensen, istället för att undermineras av oseriösa aktörer som seglar fram under radarn genom att undandra sig skatter och avgifter. Skyddslagstiftning som gör att vår gemensamma skattebas inte undermineras och skyddslagstiftning som innebär att det "blir lätt att göra rätt och dyrt att göra fel".

Läs mer om Lagstiftning för sund konkurrens

Roten till det goda

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg97_exImg

ROTen till det goda var rubriken för årets BBIS-seminarium i Almedalen och den korta och koncisa frågan till de närvarande politiska partierna i panelen var: Blir avdraget kvar i nuvarande form om ni vinner valet i höst? En enkel fråga kan man tycka, men trots detta uppenbarligen inte lika enkelt att få ett klart besked på. En miljon svenskar (en miljon röster) har använt sig av avdraget, så det är en berättigad valinformation detta valår.

Läs mer om Roten till det goda

I maj arrangerade Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads informationsdagar för cirka 100 byggelever Västerbottens län. Eleverna går sista terminen på gymnasiet och ska snart ut i yrkeslivet. Informationsdagarna var mycket uppskattade av både elever och lärare, och hade i år teman En säker arbetsplats och Ren byggbransch.

Informationsdagarna ägde rum i Umeå, Skellefteå och Lycksele med föreläsare från bland annat NCC, Skanska, Sveriges Byggindustrier och Skatteverket.

Läs mer om Informationsdag för byggelever

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland