byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg142_exImg

Under april fortsatte vi med våra frukostmöten för Bas-U i Luleå, Skellefteå och Umeå. Vi identifierade utmaningar i rollen och vi kunde åter igen konstatera att det är en rejäl utmaning att jobba som Bas-U.

Speciellt i entreprenader, där man som huvudentreprenör inte har något avtal mot sidoentreprenörer, visar det sig att det är väldigt svårt att få in bra riskanalyser från underentreprenörerna. Delade entreprenader är ingen höjdare för Bas-U, kan man konstatera. Man kan fråga sig om man verkligen ska ta på sig rollen som Bas-U i andra entreprenadformer än totalentreprenader? Är det verkligen möjligt att uppfylla sina åtaganden och uppfylla lagkraven utan avtal med övriga entreprenörer? Den frågan borde vara intressant att diskutera och fundera över för våra beställare och byggherrar.

Läs mer om Christer Johansson: Vi måste alla reagera när vi ser någonting som inte är okej.

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg141_exImg

I BI Södra Norrland besökte vi på Reflektionsdagen tre bygg- och anläggningsprogram i Gävle, Sundsvall och Östersund. I Sundsvall och Gävle hade vi med oss skyddsombud och företagsrepresentanter från Skanska.

Skanska presenterade hur de arbetar med säkerhet och vilka krav de ställer på sina medarbetare i form av rutiner och skyddsutrustning. En skyddsrond genomfördes i skolans bygghall. Eleverna fick också ta del av anslagstavlor med säkerhetsrutiner och se exempel på skyddskläder som används. De fick även reflektera kring ett av Skanskas globala säkerhetsstopp och fundera kring hur olyckan kunnat undvikas.

Läs mer om Hanna Magnusson: Skolelever och lärare reflekterade i BI Södra Norrland

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg138_exImg

Vi har planerat dagen, vänt och vridit på hur detta skulle kunna gå till. Skulle vi tänka stort eller litet? Vi stannade vid att få till en pilotdag i landet ”Lagoms” anda, drog upp det till en hanterbar omfattning med målet att även fortsättningsvis ansluta till den internationella arbetsmiljödagen och göra det till tradition. I år lyfter vi frågan om attityder och ledarskap.

Läs mer om Låt oss reflektera om säkerhet och göra det till en vana

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg133_exImg

Jag har en vision; att byggföretag från hela Europa – ja hela världen – åker till Sverige för att lära sig hur även de kan slippa olyckor på arbetsplatserna. För i den svenska byggbranschen är olyckor ett minne blott. Är jag en drömmare?

Jag ser framför mig en bransch som genomsyras av stor respekt för de små och stora risker som vi möter varje dag på jobbet, där alla värnar om varandra och tar sitt ansvar, där alla medarbetare får utbildning i säkerhet och riktig introduktion på arbetsplatsen och där säkerheten går före krav på lönsamhet och tidplaner. I denna vision är det ingen som snubblar på kvarglömda kablar eller brädor, ingen som faller ner från en ställning och ingen som skadar sig på grund av otillräckliga skyddskläder. Alla har koll, tänker efter före och rapporterar omedelbart när en olycksrisk har upptäckts.

Läs mer om Nu lyfter vi – tillsammans!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland