Hur gör man som bygg, anläggnings- eller specialföretag för att ett verksamhetsledningssystem ska binda samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag?

Kunderna ställer krav på korrekt utförande, tidpassning och felfria leveranser. Myndigheterna ställer krav på att vi ska möta samhällets önskemål om väl fungerande byggnader anpassade för sina ändamål, uppförda med kvalitet, miljö och arbetsmiljöhänsyn. Dessutom ställs stora krav på logistikflöden av människa och material på alla inblandade i våra projekt.

Läs mer om Systematisera och standardisera det sunda förnuftet

Är Povel före sin tid?

PovelNu i höst kom de nya ISO-standarderna inom verksamhetsledning, ISO 9001 Kvalitet och 14001 Miljö. Senast det kom någon ny var 2008. En stor mängd människor och kommittéer har lagt ner tusentals timmar på att utveckla de nya kravkriterierna.

Standarderna i miljö och kvalitet har historiskt sett uppdaterats var 6-8:e år och då har de certifierade företagen en treårsperiod på sig att anpassa sig till den nya standarden. Elaka tungor hävdar – eftersom förändringarna ibland är högst marginella – att uppdateringarna och kraven på anpassning bland företagen görs för att hålla igång massor med konsulter runt om i världen…

Läs mer om Är Povel före sin tid?

povel_small.jpgOnsdagen den 4:e mars startar Sveriges Byggindustrier en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång med uppsamlingsort i Gävle. Här deltar ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till i höst. De företag som ingår i denna grupp är:

  • - Lönn & Söner i Sandviken AB, Sandviken
  • - GL Bygg AB, Hudiksvall
  • - Öhmans Bygg AB, Ljusdal
  • - Byggtec Gävleborg AB, Gävle

Povel är utvecklat för att underlätta för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att på ett jordnära och effektivt sätt skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Läs mer om Ny Povelgrupp startar i Gävle

Povel startar tankesmedja

povel_small.jpgPovel, som är Sveriges Byggindustriers verktyg för lönsam verksamhetsstyrning, tar nu nästa steg i utvecklingen och startar en tankesmedja. Tankesmedjan ska förutom att stärka Povel även användas för att bidra med kloka tankar och idéer i andra utvecklingsprojekt inom byggindustrin.

- Med denna sammansättning av kompetenta människor kan denna grupp mycket väl vara den hetaste tankesmedjan som finns i Sverige gällande verksamhetsutveckling för SME-företag inom byggindustrin. Deltagarna representerar en fantastisk bredd gällande ålder, kön, bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning, vilket gör att detta kan bli riktigt spännande framöver säger Peter Schyum affärsområdeschef och ansvarig för Povel inom Sveriges Byggindustrier.

Läs mer om Povel startar tankesmedja

Ny Povelgrupp i Jönköping

povel_small.jpg

 

Torsdagen den 18 september startade en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång med uppsamlingsort i Jönköping. Här deltar ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till våren 2015. De företag som ingår i denna grupp är.

  • - Byggprojekt Kronoberg AB, Strängnäsbruk
  • - Stångebro Bygg AB, Linköping
  • - Korpalycke Bygg AB, Tingsryd
  • - Teknikbyggarna AB, Linköping
  • - NAVAB AB, Töreboda

Povel är utvecklat för att underlätta för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att på ett jordnära och effektivt sätt skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Läs mer om Ny Povelgrupp i Jönköping

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg108_exImg

Över 100 deltagare träffas i dag på Nya Varvet Studios i Göteborg för att ta del av kunskap, inspiration och kollegialt utbyte. Kunskapsdagarna är en del av helhetskonceptet inom Povel och här blandas nytta med nöje genom intressanta föredrag i aktuella byggfrågor, Povel-uppdatering och inspirerande föreläsare.

Årets Kunskapsdag är extra festlig eftersom det parallellt genomförs en lärardag där våra duktiga lärare inom Entreprenörsskolan deltar med sin kunskap.

Läs mer om [2014-09-11] Fullt hus på Povel och Entreprenörsskolans Kunskaps- och Inspirationsdag

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg91_exImg

Den 26 maj startade en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång i Göteborg. Här deltar sex ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till jul.

Povel är utvecklat för att underlätta för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att på ett jordnära och effektivt sätt skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Läs mer om Ny Povelgrupp i Göteborg

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland