byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg190_exImg

Håkan Sörman och Kurt Eliasson undrar i en artikel den 22 augusti om inte byggindustrierna ser möjligheter att sänka kostnaderna. Jag kan försäkra om att våra medlemsföretag ständigt håller ett vakande öga på sina kostnader och arbetar med att utveckla sina produkter. Alla större byggföretag och flera mindre eller medelstora har tagit fram olika koncept på industrialiserat byggande. Detta eftersom större volymer och upprepade arbetsmoment är ett sätt att pressa kostnader. Flera av våra medlemsföretag har avtal med SABO för att kunna bygga s.k. Kombohus. Förutom att det är lönsamt är fördelarna en tydlig och kunnig beställare och möjligheten att upprepa byggandet av just en husmodell. Det är ett utmärkt sätt att bredda utbudet på vad som byggs i dag.

Läs mer om Inte byggföretagen som är problemet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg155_exImg

Jag har varit i Almedalen fyra gånger och ingen gång har varit den andra helt lik, förutom en sak – mötena i gränderna.

Första året försökte jag mest förstå grejen. Andra året fokuserade jag på kunskapsinhämtning genom att gå på seminarium efter seminarium efter seminarium efter … Tredje året satsade jag på mingel och inbokade möten. I år tog jag rollen som seminariearrangör.

Läs mer om Sofia Jonsson: Möten i gränden

Kapa plan- och bygglovsprocessen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg66_exImg

Det är svårt att förneka att bostadsminister Stefan Attefall i grunden har goda ambitioner när det kommer till att förenkla planprocessen och därmed förkorta den orimligt långa tid det idag tar från idé till färdigt hus.

Plangenomförandeutredningens andra betänkande (SOU 2013:34) innehåller många intressanta förslag som till en början får en att nicka instämmande med försiktig optimism. Utredarens förslag som planterades i maj har under sommaren dock kommit att blomma ut till flera frågetecken kring ett eventuellt tillämpande.

Att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet föreslås bli ett allmänt intresse som ska beaktas vid planläggning välkomnas med öppna armar av byggbranschen. Sedan början av nittiotalet har trenden varit att bostadsproduktionen år för år inte har kunnat tillgodose den ökande efterfrågan. En del blir att stärka översiktsplanens roll som planinstrument

Läs mer om Kapa plan- och bygglovsprocessen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg53_exImg

Tidigare i år skrev jag om KTH-studenterna Jasmina och Rahman som gemensamt skrev sin kandidatuppsats i Byggteknik för Sveriges Byggindustrier. De har undersökt två skilda bostadsprojekts planförfaranden, i Tyskland respektive Sverige, och jämfört tidsåtgången i projektens planprocesser. Jämförelsen kompletterades med intervjuer från NCC, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Byggindustrier.

Läs mer om Hur vi effektiviserar planprocessen

Sluta blunda Barbro!

Du försvarar tappert ett system som under 70 år lett till en dåligt fungerande bostadsmarknad. Ett system som idag skapat bostadsköer till de tre storstäderna på över 500 000 personer. Ett system som missgynnar de personer som söker sig in på bostadsmarknaden. Det är som att stänga storstädernas gränser och inte tillåta inflyttning dit.

OECD och Konkurrensverket uppmanar Sverige att ta bort hyresregleringen på bostadsmarknaden. Ledande bostadsforskare konstaterar att bruksvärdessystemet gynnar äldre, infödda högutbildade svenskar. En vd för ett kommunalt bostadsföretag förklarar att företaget inte kan fullgöra sitt uppdrag om inte marknadssignalerna tillåts vara vägledande. Du säger att systemet just ska gynna de som redan bor och konsekvensen blir då att det missgynnar de som inte bor eller de som söker bostad. Varför tycker du att de ska ha en negativ särbehandling?

Läs mer om Sluta blunda Barbro!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg44_exImg

Under senhösten 2012 fram till vårterminens slut i år har vi sökt upp flera studenter från olika universitet och högskolor som velat skriva sina examensarbeten hos oss. För närvarande har vi sex studenter som vi samarbetar med.

Jasmina Imamovic och Rahman Patwary pluggar till högskoleingenjörer i bygg och ekonomi på KTH. Tillsammans har de under hösten undersökt eventuella tids- och kostnadsvinster i plan- och bygglovsprocessen. I sin uppsats jämför de detaljeringsgrader i olika planer med exempel från både Sverige och Tyskland. Särskilt intressant ska det bli att få reda på vad de skriver om den omdiskuterade paragraf 34 i tyska plan- och bygglagen.

Läs mer om Spännande examensarbeten hos Sveriges Byggindustrier

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg38_exImg

(S) nyligen framlagda rapport ”Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid” är till största delen är en återgång till gammal politik. Den politik som kraftfullt bidragit till situationen som karakteriserar bostadsmarknaden idag, ett lågt bostadsbyggande, bostadsköer, svarta lägenhetskontrakt, ombildningar och en utdragen plan- och bygglovsprocess.

Subventioner till att bygga hyreslägenheter har döpts om till byggbonus, det gamla bostadspolitiska målet ska väckas till liv igen och ett långsiktigt mål för antalet producerade lägenheter ska ställas upp. Staten ska återigen styra bostadsbyggandet som den gjorde när Sverige hade en stängd ekonomi och kunde devalvera sig ur inhemska kostnadskriser. Världen ser annorlunda ut idag och vi lever i en global ekonomi så förslagen kommer inte att fungera. 

Läs mer om Ingen ny bo(s)tadspolitik

Mest gammal (S)kåpmat

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg20_exImg

Socialdemokraterna gör i SvD den 2 september ett bostadspolitiskt utspel som är värt att granska i sömmarna. Analysen av dagens situation på bostadsmarknaden är klockren.  Kopplingen mellan behovet av ökad rörlighet och arbetsmarknadens funktion för att ge förutsättningar åt tillväxt kan inte nog betonas. 

Det allra klokaste i debattartikeln från Magdalena Andersson och Veronica Palm är när de säger att varje sten måste vändas utan ideologiska låsningar för att få till investeringar i bostäder. Här finns en öppning till en bredare diskussion kring lösningar av de låsningar som finns på bostadsmarknaden idag. Sveriges Byggindustrier förutsätter att denna invit även innefattar de regler som styr hyressättningen i landet och tyvärr starkt har bidragit till det låga bostadsbyggandet och den dåliga rörligheten som författarna förtjänstfullt poängterar.

Läs mer om Mest gammal (S)kåpmat

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland