byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg181_exImg

Jag hade förmånen att få besöka en grupp 7-klassare på Höglundaskolan i Sundsvall. Beskedet att de gått till final i kategorin Uppsats i Future City kom precis före sportlovet så alla elever hade ännu inte fått vetskap om det. Det blev en glad överraskning när jag dök upp med tårta för att gratta dem första dagen efter sportlovet!

Eleverna har jobbat med temat Future City inom ämnet ”elevens val” 1,5 timme, en gång i veckan sedan i höstas. Som handledare har de haft läraren Tobias Bruneflod. De har gjort studiebesök på kommunens stadsbyggnadskontor samt kommunens avfallsbolag. De har byggt upp Sundsvalls stad i Minecraft, byggt en modell av en stad som den kan se ut i framtiden samt skrivit en uppsats om ”Det smarta huset”. Stort fokus ligger på hur man kan bygga energi- och miljövänligt, det märks att detta är något eleverna tycker är viktigt och intressant

Läs mer om Hanna Magnusson: Grattis Höglundaskolan, finalist i Future City

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg153_exImg

Som praktikant och nybörjare i Almedalsvimlet är jag fullständigt fascinerad. Intrycken snurrar runt mig och jag försöker fånga något slags struktur. Har inte lyckats än det erkänns!

En otrolig uppsättning av kunskaper minglar runt i ett underbart sommarvisby. Allt förpackat i engagerade, diskussionslystna människor från alla delar av samhällets verksamheter och aktiviteter. Möten uppstår planerat och oplanerat. Politiker i allmänhet och ministrar i synnerhet är högintressanta att få hejd på om än bara för ett ögonblick. Vi vill alla framföra just den speciella kunskap eller åsikt vi brinner för. Vi är många som brinner här och det behövs faktiskt, En kollega konstaterar med lysande ögon att ”detta är direkt demokrati”. Så rätt hon har! Alla måste inte tycka lika men alla har rätt att framföra sin åsikt och bli hörda. Demokrati!

Läs mer om Marianne Hedberg: Intryck, kunskap, möten, demokrati och allt annat

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg148_exImg

Ett och ett halvt år efter att jag började min tjänst på Sveriges Byggindustrier är det här min debut på ByggindustriBloggen. Anledningen stavas Almedalen, årets kanske galnaste jobbvecka och för många också slutspurten innan semestern.

Självklart finns Sveriges Byggindustrier på plats med ett fullspäckat program som inleds redan på söndag kväll då vi inviger veckan med Svensk Byggnärings årliga mingel. Sen är det fullt ös hela veckan, och här kommer några axplock av vad vi kommer att ha för oss under årets Almedalsvecka (det finns mycket mer, hela programmet för veckan hittar ni här).

Läs mer om Från mångfald till framtidens infrastruktur - vi ses i Almedalen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg147_exImg

Jag deltog nyligen på ett seminarium om riskabla ämnen i innemiljön. Det som diskuterades var nya ämnen och hur de ska mätas och värderas. En intressant inblick i forskarvärlden, där en slutsats blev att mätningar i innemiljö är svårt och att det ännu finns stora osäkerheter i metoder och tillvägagångssätt. Mätresultaten kan variera väldigt mycket både inom samma rum och mellan olika typer av rum.

Läs mer om Marianne Hedberg: Resten av världen får gärna haka på

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg134_exImg

Sveriges Byggindustrier har på senare tid lyft frågan om klimatpåverkan från byggandet, inte minst i rapporten Byggandets klimatpåverkan, som är en fallstudie av det nybyggda, energieffektiva flerbostadshuset Blå Jungfrun. I rapporten konstateras att klimatpåverkan från en byggnads livscykel har förskjutits från driftsfasen mot byggfasen. Den pekar också ut ett stort antal områden som byggbranschen behöver jobba med för att minska klimatpåverkan från byggfasen. Bland annat förespråkas livscykelanalys för att tydliggöra klimatpåverkan från byggnadens olika faser och för att hitta de effektivaste åtgärderna för att minska den totala klimatpåverkan från byggnadens livscykel.

Läs mer om Sveriges Byggindustrier tar inte ställning för eller emot olika byggmaterial

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg102_exImg

Det investeras för mer än 300 miljarder kronor per år i bostäder, lokaler, vägar, järnvägar och andra typer av anläggningar i Sverige, men kunskapen om klimatpåverkan från byggandet är begränsad hos de flesta beslutsfattare. Mycket arbete läggs ned på att utveckla energieffektiva byggnader, bättre fordon och effektivare transporter. Debatten är intensiv och kunskapsnivån blir allt högre när det gäller klimatpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan klimatbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvinning till färdig byggnad eller anläggning.

Läs mer om Den bortglömda klimatpåverkan

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg69_exImg

Den här veckan har det varit Norrbottens Hållbarhetsvecka. Från Sveriges Byggindustrier deltar vi genom att vara med på seminarier. 

Bland annat var vi på seminariet ”Klimatförändringarnas effekter i Norra Sverige” där Johan Jonasson från Handelshögskolan i Umeå berättade om sin forskning. Det var ett intressant seminarium och Johan Jonasson försökte beskriva varför klimatfrågorna trots allt inte får större utrymme hos var och en.

Läs mer om Sluta aldrig att bry dig

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland