byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg199_exImg

Foto: AnneLie Granljung, planchef Luleå Kommun, presenterar Byggdialogen

Fredagskänslan infann sig redan till lunch för mig när vi höjde glasen för en skål i (alkoholfritt) bubbel för att fira lanseringen av Byggdialog i Luleå Kommun. Bygg- och fastighetsbranschrådet i Luleå Näringsliv inledde sitt möte och ordförande Fredrik Kristiansson välkomnade lanseringen av Byggdialogen. Han konstaterade att det är positivt när kommunen fortsätter sitt arbete med att förenkla processerna för ett ökat byggande. Byggdialogen ska vara en väg in i kontakten med kommunen för alla som vill bygga i Luleå.

Läs mer om Susanne Friberg: Byggdialogen i Luleå ska förenkla och öka byggandet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg182_exImg

Från vänster: Hlynur, Casper, Daniel och Benjamin, klass 7 A

I februari besökte Sveriges Byggindustrier klass 7 B på Växthuset Skola i Mölndal. Eleverna var inne i slutfasen av sina modellbyggen och filade på det sista i sina uppsatser. Många nya lösningar med transporter, boendeyta på havet, städer över och under mark förevisades.

Växthuset Skola tog sig även vidare till den nationella finalen på Tekniska Muséet i Stockholm den 13 april – varma grattis från BI Väst och all lycka till i finalen!

Läs mer om Ann-Sofie Lind: Växthuset Skola i Mölndal vidare till finalen av Future City

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg181_exImg

Jag hade förmånen att få besöka en grupp 7-klassare på Höglundaskolan i Sundsvall. Beskedet att de gått till final i kategorin Uppsats i Future City kom precis före sportlovet så alla elever hade ännu inte fått vetskap om det. Det blev en glad överraskning när jag dök upp med tårta för att gratta dem första dagen efter sportlovet!

Eleverna har jobbat med temat Future City inom ämnet ”elevens val” 1,5 timme, en gång i veckan sedan i höstas. Som handledare har de haft läraren Tobias Bruneflod. De har gjort studiebesök på kommunens stadsbyggnadskontor samt kommunens avfallsbolag. De har byggt upp Sundsvalls stad i Minecraft, byggt en modell av en stad som den kan se ut i framtiden samt skrivit en uppsats om ”Det smarta huset”. Stort fokus ligger på hur man kan bygga energi- och miljövänligt, det märks att detta är något eleverna tycker är viktigt och intressant

Läs mer om Hanna Magnusson: Grattis Höglundaskolan, finalist i Future City

15 mars till 15 april är det dags för ansökan till högskola och yrkeshögskola. Vi har brist på ingenjörer och vill så klart att fler ska intressera sig för bygg. Vi vill att branschen ska synas mer och att fler ska få upp ögonen för framtidens jobb hos oss.

Vi hade en film med byggkoppling rullandes en fredagskväll i februari på en av Hötorgsskraporna i Stockholm. Budskapet var att alla bitar måste falla på plats och att alla behövs för att bygga ett hus. Temat var Tetris och de olika nivåerna bestod av yrkesroller och vilka egenskaper som behövs. Filmen och människors reaktioner har blivit en kampanjfilm inför högskolevalet som sprids bland annat i digitala medier.

Läs mer om Vi vill bli fler i byggbranschen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg178_exImg

Man ska inte svära. Varken i byggboden eller på kontoret. Men nu har jag god lust.

När jag läser artikeln i Helsingborgs Dagblad blir jag extremt upprörd. Av flera anledningar.

Byggbranschen har i dag ett skriande behov av arbetskraft. Världen förändras i en rasande fart. 25 procent av det som brukar kallas den arbetsföra befolkningen har utländsk bakgrund. Kvinnor utgör fortfarande ungefär 50 procent av befolkningen. Kraven ökar när det gäller ekonomi, miljö och social hållbarhet. Förväntningarna på att en arbetsplats ska vara jämställd, jämlik och tillgänglig ökar också.

Läs mer om Tio år av snack har inte fått bort machokulturen i branschen!

Bygg för mer jämställdhet!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg176_exImg

Veckan som gått har burit jämställdhetens tecken för min del.

Det är inte bara i byggbranschen frågan är aktuell och även om vi brukar få företräda dem som är sämst i klassen är min bestämda uppfattning att branschen som helhet står sig väl i jämförelse med andra branscher. Särskilt när det gäller ökad medvetenhet på kort tid. Allt beror ju såklart på hur man mäter och definierar.

Läs mer om Bygg för mer jämställdhet!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg174_exImg

Det finns en gammal vägledande rekommendation att det bör finnas en lärling per fem yrkesarbetare. Men det har i regel aldrig funnits en lärling per fem yrkesarbetare.

I ett försök att blanda äpplen och päron hävdar nu Byggnads, helt felaktigt, att vi har gått från att ha just en lärling på fem yrkesarbetare till att ha en lärling per trettio yrkesarbetare. Det är minst sagt att dribbla med sanningen och som med det mesta går det att räkna på. 

Läs mer om Det är dags att Byggnads tar ansvar för att hålla siffrorna rätt

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg170_exImg

Utredningen föreslår ett väl genomtänkt paket av förbättringar som syftar till att stärka yrkesutbildningarna.

Som förrätt ska ungdomarna i grundskolan få bättre information om arbetslivet och nya tag kring Prao inför valet av gymnasieutbildning. Att få fler ungdomar att göra otraditionella val genom att förstärka värdegrundsarbetet i de olika utbildningsprogrammen är en väl inriktad åtgärd. De unga kvinnor som väljer en mansdominerad utbildning ska inte behöva ledsna och hoppa av därför att miljön är grabbig och inte tar avstånd från sexism och trakasserier. Sedan måste branschen förstås göra motsvarande arbete, annars blir det en besk eftersmak.

Läs mer om Smakligt smörgåsbord från Yrkesprogramsutredningen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg158_exImg

Nu införs en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige. Den utgår från det formella skolsystemets uppbyggnad, men gör det också möjligt att skapa bättre strukturer för erkännande av kompetens som har förvärvats i arbetslivet; t.ex. som traditionell lärling eller i byggbranschens kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare. I det långa perspektivet kommer arbetslivet att kunna utforma kvalifikationskrav för olika yrkesroller. Dessa kan sedan ligga till grund för tydligare krav på utbildningsväsendet.

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen det formella beslutet, som är ett led i ett pågående arbete inom EU. Det gemensamma europeiska initiativet kallas EQF, European qualifications framework, och tanken är att de olika medlemsländerna ska ansluta sig till modellen. EQF delar in alla kvalifikationer i 8 olika nivåer. Sverige har för enkelhetens skull valt att hålla sig till denna 8-gradiga skala

Läs mer om För ett livslångt lärande

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg156_exImg

Yrkestävlingarna Worldskills i São Paulo är nyss avslutade. Sveriges Byggindustrier deltog genom nätverket Construction Skills Sweden i tre grenar; murning, lättväggar av gips och plattsättning. Murarlärlingen Daniel Carlberg fick med sig en hedersmedalj i handbagaget, ett erkännande för gott yrkesmannaskap. Kasper Svensson låg poängmässigt precis under gränsen för hedersmedalj inom grenen ”plastering and drywall systems” (lättväggar) och Oskar Johansson kämpade tappert efter misstag i inledningen med det komplicerade mönstret i plattsättningen, men kvaliteten i utförandet stod sig bra.

Läs mer om Yrkestävlingar – kvalitet går före spektakel

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland