byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg188_exImg

Arbetsplatsbesök är en av de vanligaste arbetsuppgifterna vi Arbetsmiljörådgivare har som uppgift. Att komma ut och se hur den krassa verkligheten fungerar, träffa både arbetsledare och arbetstagare och lyssna in hur dom har det arbetsmiljömässigt.

En tidigare kollega frågade mig för ett tag sedan om det inte ensidigt och tjatigt att se samma saker hela tiden, han förstår nog inte min vardag.

Läs mer om Patrik Jakobsson: Alla jobb är inte lika

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg175_exImg

Foto: Jonas Gerdle

Med anledning av artikeln i stoppa fusket vill jag förtydliga lite kring ID06-korten samt peka på vikten av ett fortsatt aktivt arbete för sund konkurrens och trygga vita jobb.

ID06-korten som omnämns i artikeln är beställda på felaktiga grunder av bolaget, i strid med regelverket. Regelverket anger att man endast får beställa kort till egna anställda och det är bolagets firmatecknare som ansvarar för att så sker. Bolaget kommer nu att få på sig max 10 arbetsdagar att göra en självrättelse och spärra de kort som man beställt, i strid med regelverket. Sker inte detta kommer bolagets samtliga kort att spärras och meddelande går ut till samtliga kortleverantörer om att bolaget ej längre får beställa kort, till följd av avsteg från regelverket. 

Läs mer om Angående dagens artikel i Stoppa fusket

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg166_exImg

Frågorna kom i strid ström under vårt seminarium i Norrköping i veckan. Hur gör bostadsrättsföreningar med personalliggare när vi bygger om i huset?, Ska praktikanter ute på byggena ha behörighetskort?, Vem kan se uppgifterna som läggs in i personalliggaren?, var några av dem.

Peter Löfgren från Sveriges Byggindustrier, som höll i seminariet, hade bra svar. Mellan fakta om den nya lagen, praktiska tips samt frågor och svar fick han oss 100 i publiken att skratta flera gånger. Det är svårt för en göteborgare som Peter att inte skoja till saker, om än på ett seriöst sätt.

Läs mer om Gisela Högberg: Ökat tryck kring personalliggare

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg161_exImg

Om mindre än sexton veckor träffar en omvälvande nyhet byggbranschen. Efter alla mina år i branschen lyfter jag denna nyhet som en av de verkligt stora, då den påverkar så många företag, så många människor. På de allra flesta byggena ska det från och med den 1 januari 2016 nämligen föras en elektronisk personalliggare och detta innebär en stor utmaning för en bransch som redan i nuläget upplever ett högt administrationstryck, med "måsten och pekpinnar" till höger och vänster. 

Läs mer om Lag om personalliggare i bygg om sexton veckor

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg145_exImg

I Lund i måndags hade precis syrenerna börjat blomma. Över 200 deltagare från branschen samlades i den fullsatta SF-biografen på Mårtenstorget när vi inom Byggbranschen i samverkan och Byggherrarna drog i gång våra 10 seminarier om personalliggare.

Värdar för dagen var Anders Fredriksson från Sveriges Byggindustrier och Pia Turtiainen från Måleriföretagen som höll ihop seminariet. Alla fick chans att ställa frågor till Peter Löfgren, från Byggbranschen i samverkan, som berättade hur allt praktiskt kommer att gå till från och med årsskiftet då den nya lagen träder i kraft. I bions foajé samlades deltagarna under pausen och ställde frågor till leverantörer av ID06 behörighetskort och läsare på plats.

Läs mer om Gisela Högberg: Vill du veta mer om personalliggare i byggbranschen?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg122_exImg

På en av mina bilresor i Norrbotten besökte jag några av våra medlemsföretag och Arbetsmiljöverket (AV) i Luleå, som var mitt första stopp.

Tillsammans med bland annat AV planerar vi inom BI Norra Norrland att under nästa år genomföra en rad frukostmöten med fokus på rollen som Bas-U och Bas-P. Det inledande mötet kommer att fokusera på tidiga skeden, vilket även AV anser vara mycket viktigt. Det har bland annat visat sig att överlämning från Bas-P till Bas-U inte fungerar bra och att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika projekt och byggherrar hur man tar sig an frågan om att säkerställa en bra arbetsmiljö under produktionsfasen.

Läs mer om En resa i arbetsmiljö och säkerhet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg120_exImg

Jag är i Bryssel för att diskutera ”Social ID-cards in the construction sector”. Det verkar svårt att få stöd av EU-lagstiftning i frågan, det är för många olikheter mellan länderna och i vissa fall finns det direkta invändningar mot att ta ett bättre grepp om byggsektorn.

Jag kan trots det konstatera att Sveriges Byggindustrier är i framkant med vårt system ID06 och att våra idéer börjar att fortplanta sig. Vi har sedan länge ett etablerat samarbete med Finland, men även baltstaterna är intresserade. Seminariet jag deltar på väcker många andra länder intresse av våra tankar och det ska bli kul att se om det får några nya anhängare. Om man inte kan äta elefanten hel måste man ta den i mindre bitar.

Läs mer om ID06 - ett system i framkant

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg119_exImg

Att ha rätt kunskap om och erfarenhet av bland annat skyddsregler, arbetsmoment och maskiner är en förutsättning för att minimera risken för tillbud och olyckor. Med kunskap följer insikt och engagemang och med insikt och engagemang följer attitydförändringar och ”säkerhetstänk”.  Avgörande samband för att få säkra och trygga byggarbetsplatser.

Att på ett effektivt sätt kunna följa upp och stämma av denna viktiga och nödvändiga kunskap vid inpasseringen till byggarbetsplatsen är en viktig och prioriterad uppgift för produktionsledningar. Branschen har tills nu saknat ett modernt och effektivt verktyg för detta och det har inneburit ett svårt och tidsödande arbete ute på byggarbetsplatserna. Många är de utbildningsintyg i pappers- och kortformat som medarbetare i branschen ska bära med sig och visa upp, för att visa att man har rätt kompetens för att få komma in på byggarbetsplatsen

Läs mer om ID06 Kompetensdatabas - ett viktigt verktyg för säkra byggen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg110_exImg

Snart lanseras den nya kompetensdatabasen för ID06 och med detta försvåras ytterligare för obehöriga att kunna komma in på byggarbetsplatserna och skada sig själva och andra.

Att ha rätt kunskap om och erfarenhet av bland annat skyddsregler, arbetsmoment och maskiner är en förutsättning för att minimera risken för tillbud och olyckor. Att på ett effektivt sätt kunna följa upp och stämma av denna viktiga och nödvändiga kunskap vid inpasseringen till byggarbetsplatsen är en viktig och prioriterad uppgift för produktionsledningar. Branschen har tills nu saknat ett modernt och effektivt verktyg för detta och det har inneburit ett svårt och tidsödande arbete ute på byggarbetsplatserna.

Läs mer om ID06-kompetensdatabas - Ett stort steg för säkrare byggarbetsplatser

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland