Sluta blunda Barbro!

Du försvarar tappert ett system som under 70 år lett till en dåligt fungerande bostadsmarknad. Ett system som idag skapat bostadsköer till de tre storstäderna på över 500 000 personer. Ett system som missgynnar de personer som söker sig in på bostadsmarknaden. Det är som att stänga storstädernas gränser och inte tillåta inflyttning dit.

OECD och Konkurrensverket uppmanar Sverige att ta bort hyresregleringen på bostadsmarknaden. Ledande bostadsforskare konstaterar att bruksvärdessystemet gynnar äldre, infödda högutbildade svenskar. En vd för ett kommunalt bostadsföretag förklarar att företaget inte kan fullgöra sitt uppdrag om inte marknadssignalerna tillåts vara vägledande. Du säger att systemet just ska gynna de som redan bor och konsekvensen blir då att det missgynnar de som inte bor eller de som söker bostad. Varför tycker du att de ska ha en negativ särbehandling?

Läs mer om Sluta blunda Barbro!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg42_exImg

Just nu är det en stor debatt om bostadspolitiken på flera områden. Byggkravsutredningen lade nyligen fram ett förslag för att underlätta industriell bostadsproduktion som minskar byggkostnaderna. Förslaget går att kombinera med de energi- och miljömål som riksdagen beslutat. I nästa stund debatteras ett förslag i riksdagen som skulle göra det möjligt att hyra ut ägda bostäder i större omfattning. För det tredje föreslår Hyresbostadsutredningen att hyressättningssystemet/hyresregleringen ska reformeras genom att konsumenternas värderingar ska sättas i centrum.

Det är synnerligen efterlängtade förslag för en bransch som under de senaste 70 åren levt under villkor som fastställts av politiska ideologier. Resultatet av dessa välmenande politiska styrningar har dessvärre inte lett till de mål som eftersträvades. Bostadsmarknaden idag karakteriseras av stora skillnader mellan olika landsdelar, överskott i vissa delar och stor efterfrågan i tillväxtområdena

Läs mer om Bostadsmarknadens problem på bordet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg38_exImg

(S) nyligen framlagda rapport ”Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid” är till största delen är en återgång till gammal politik. Den politik som kraftfullt bidragit till situationen som karakteriserar bostadsmarknaden idag, ett lågt bostadsbyggande, bostadsköer, svarta lägenhetskontrakt, ombildningar och en utdragen plan- och bygglovsprocess.

Subventioner till att bygga hyreslägenheter har döpts om till byggbonus, det gamla bostadspolitiska målet ska väckas till liv igen och ett långsiktigt mål för antalet producerade lägenheter ska ställas upp. Staten ska återigen styra bostadsbyggandet som den gjorde när Sverige hade en stängd ekonomi och kunde devalvera sig ur inhemska kostnadskriser. Världen ser annorlunda ut idag och vi lever i en global ekonomi så förslagen kommer inte att fungera. 

Läs mer om Ingen ny bo(s)tadspolitik

Se problemet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg26_exImg

Barbro Engman, Hyresgästföreningen, skriver tillsammans med andra på Dagens Samhälle att ROT även bör användas för renoveringen av hyreslägenheter. Men ett utökat ROT-avdrag för hyresbostäder löser inte det problem som avdraget är satt att lösa, dvs. att omvandla svarta arbeten till vita. Ägarna till hyresbostäder köper redan idag vita tjänster för renoveringar och effekten av ett utökat ROT-avdrag uteblir. 

Läs mer om Se problemet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland