byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg147_exImg

Jag deltog nyligen på ett seminarium om riskabla ämnen i innemiljön. Det som diskuterades var nya ämnen och hur de ska mätas och värderas. En intressant inblick i forskarvärlden, där en slutsats blev att mätningar i innemiljö är svårt och att det ännu finns stora osäkerheter i metoder och tillvägagångssätt. Mätresultaten kan variera väldigt mycket både inom samma rum och mellan olika typer av rum.

Läs mer om Marianne Hedberg: Resten av världen får gärna haka på

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg99_exImg

På tisdagmorgonen höll Sveriges Byggindustrier och Kungl. Ingenjörsakademien (IVA) ett seminarium om klimatpåverkan från byggprocessen och presenterade en rapport, där vi bland annat visade att den sammanlagda klimatpåverkan från byggproduktionen är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är ungefär lika mycket som koldioxidutsläppen från personbilstrafiken.

Läs mer om En av Almedalsveckans höjdpunkter

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg93_exImg

CIB W 099, ett forum för Arbetsmiljö, med internationella medlemmar.

Det handlar om attityder och ledarskap, alla måste med!

Juni inleddes med en internationell Arbetsmiljökonferens i Lund. En trogen skara samlades för att under ett par dagar gemensamt disktuera och lyssna till föredrag kring säkerhet och arbetsmiljö.

Människor från hela världen samlades för att dela med sig av sin erfarenhet - och fånga upp ny. Tillsammans med Lars Björkeström i Teamet, fick vi möjlighet att representera Sveriges Byggindustrier och berätta om vårt arbete i projektet En säker arbetsplats. Vi fick en kort stund till presentation men en mycket positiv respons till vårt arbete med många nyfikna frågor.

Läs mer om Internationell arbetsmiljökonferens

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg23_exImg

På torsdagen presenterades regeringens budgetproposition. Förslaget innehåller många fördelar för byggsektorn, bland annat inom forskning, infrastruktur och bostadsfrågor. Vi har i tidigare veckan bland annat också kommenterat att länsstyrelserna får medel för att effektivisera handläggningen av ärenden, att eurokoderna släpps fria och satsningen på forskning till samhällsbyggnadssektorn. Däremot lämnas en hel del frågor obesvarade, i synnerhet inom områdena energi och utbildning.

Läs mer om Budgetproppen tas emot med försiktig optimism

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland