byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg198_exImg

Det är fredag morgon och jag kliver in i ett konferensrum i Luleå. Nåiden Bygg AB har samlat bl. a. sina platschefer för att ytterligare förstärka sin kompetens inom det praktiska arbetsmiljöområdet. Klockan är just före åtta och många tar med sig en kaffekopp i handen och slår sig ner vid borden. Diskussionerna är i full gång redan innan kursen har börjat och jag hör frågeställningar kring allt från arbetsmiljöverkets tillämpningar och ergonomi till faktiska regelfrågor. Företaget har valt att anlita Entreprenörsskolan för att genomföra en företagsintern utbildning av ”Platschefens praktiska arbetsmiljöarbete” och dag två ska strax till att börja. Dag ett har haft fokus på regelverk, roller och ansvar. Idag handlar utbildningen bland annat om övningar med praktiska case. Allt för att företaget ska kunna förstärka sina interna rutiner och deltagarna ska kunna utföra de uppgifter som de har utifrån sin roll i arbetsmiljöarbetet

Läs mer om Susanne Friberg: Arbetsmiljö i fokus för Nåiden Bygg AB

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg196_exImg

Så startade SME-Akademin sin andra omgång och kursen var fullbokad av förväntansfulla och blivande företagsledare från hela landet.

Vi startar kursen med en gemensam lunch och hinner bekanta oss med varandra innan kursen startar på riktigt. Väl i kurslokalen får vi presentera oss innan kursledarna Richard och Staffan berättar om kursens upplägg och vårt första tillfälle med temat ledarskap och målstyrning. Teori ska varvas med samarbetsövningar och det tar inte lång tid innan vi alla är fullt koncentrerade och igång med den första övningen om målsättning. 

Läs mer om Robert Ahlqvist: En klurig start med aha-upplevelse

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg194_exImg

På Sveriges Byggindustrier Västerås och Norrköping har Entreprenörsskolan i dag (25/10) genomfört seminarier kring utmaningar och möjligheter för dem som driver ett bygg- och anläggningsföretag. Innehållet har varit ett axplock ur Entreprenörsskolans företagsledarutbildning SME-Akademin som startar en ny kursomgång den 23-24 november.

Två av våra kursledare (Rickard Hagtorn och Staffan Olofsson) på SME-Akademin har gett seminariedeltagarna smakprov ur utbildningen. De har väckt insikter om komplexiteten i att styra och leda företag och visat på möjligheter att ta sig an de utmaningar som företaget och företagsledaren står inför. De har också lyft trender och utmaningar i branschen och för företagsledare i SME-företag*.

Läs mer om Peter Andersson: Att styra och utveckla ett bygg- och anläggningsföretag

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg161_exImg

Om mindre än sexton veckor träffar en omvälvande nyhet byggbranschen. Efter alla mina år i branschen lyfter jag denna nyhet som en av de verkligt stora, då den påverkar så många företag, så många människor. På de allra flesta byggena ska det från och med den 1 januari 2016 nämligen föras en elektronisk personalliggare och detta innebär en stor utmaning för en bransch som redan i nuläget upplever ett högt administrationstryck, med "måsten och pekpinnar" till höger och vänster. 

Läs mer om Lag om personalliggare i bygg om sexton veckor

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg158_exImg

Nu införs en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige. Den utgår från det formella skolsystemets uppbyggnad, men gör det också möjligt att skapa bättre strukturer för erkännande av kompetens som har förvärvats i arbetslivet; t.ex. som traditionell lärling eller i byggbranschens kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare. I det långa perspektivet kommer arbetslivet att kunna utforma kvalifikationskrav för olika yrkesroller. Dessa kan sedan ligga till grund för tydligare krav på utbildningsväsendet.

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen det formella beslutet, som är ett led i ett pågående arbete inom EU. Det gemensamma europeiska initiativet kallas EQF, European qualifications framework, och tanken är att de olika medlemsländerna ska ansluta sig till modellen. EQF delar in alla kvalifikationer i 8 olika nivåer. Sverige har för enkelhetens skull valt att hålla sig till denna 8-gradiga skala

Läs mer om För ett livslångt lärande

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg108_exImg

Över 100 deltagare träffas i dag på Nya Varvet Studios i Göteborg för att ta del av kunskap, inspiration och kollegialt utbyte. Kunskapsdagarna är en del av helhetskonceptet inom Povel och här blandas nytta med nöje genom intressanta föredrag i aktuella byggfrågor, Povel-uppdatering och inspirerande föreläsare.

Årets Kunskapsdag är extra festlig eftersom det parallellt genomförs en lärardag där våra duktiga lärare inom Entreprenörsskolan deltar med sin kunskap.

Läs mer om [2014-09-11] Fullt hus på Povel och Entreprenörsskolans Kunskaps- och Inspirationsdag

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg104_exImg

Bosse Svensson och Per Mossegård från Swedish Secon Lifesupport AB pratar krishantering på SME-Akademin, utbildningen för företagsledare i små och medelstora företag.

Ansvaret för krisberedskap vilar på den verksamhetsansvarige. Den som normalt sett har ansvar i den ordinarie verksamheten har det även under en kris.

Under utbildningsdagarna behandlas, diskuteras och reflekteras det över ämnen som kris- och organisationsskala, krisstöd, samverkan med andra resurser, plan för krishantering, akut ledningsarbete, krisledning m.m.

Läs mer om Krishantering med SME-akademin

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg89_exImg

Femton förväntansfulla företagsledare och blivande företagsledare samlades i Jönköping den 13 maj, när SME-Akademin startade igång. 

Utbildningen omfattar tolv olika tillfällen med varierande teman som är utvalda för att utveckla och ge möjlighet att skapa tillväxt i företagen.  Föreläsningar av kursledare och inbjudna experter varvas med övningar, exempel, diskussioner och reflektion. Deltagarna kommer från Malmö i söder till Söderhamn i norr och skapar ett nätverk som ger värdefull feedback och input till varandra.

Läs mer om Nya insikter för framtidens företagsledare

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland