byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg181_exImg

Jag hade förmånen att få besöka en grupp 7-klassare på Höglundaskolan i Sundsvall. Beskedet att de gått till final i kategorin Uppsats i Future City kom precis före sportlovet så alla elever hade ännu inte fått vetskap om det. Det blev en glad överraskning när jag dök upp med tårta för att gratta dem första dagen efter sportlovet!

Eleverna har jobbat med temat Future City inom ämnet ”elevens val” 1,5 timme, en gång i veckan sedan i höstas. Som handledare har de haft läraren Tobias Bruneflod. De har gjort studiebesök på kommunens stadsbyggnadskontor samt kommunens avfallsbolag. De har byggt upp Sundsvalls stad i Minecraft, byggt en modell av en stad som den kan se ut i framtiden samt skrivit en uppsats om ”Det smarta huset”. Stort fokus ligger på hur man kan bygga energi- och miljövänligt, det märks att detta är något eleverna tycker är viktigt och intressant

Läs mer om Hanna Magnusson: Grattis Höglundaskolan, finalist i Future City

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg155_exImg

Jag har varit i Almedalen fyra gånger och ingen gång har varit den andra helt lik, förutom en sak – mötena i gränderna.

Första året försökte jag mest förstå grejen. Andra året fokuserade jag på kunskapsinhämtning genom att gå på seminarium efter seminarium efter seminarium efter … Tredje året satsade jag på mingel och inbokade möten. I år tog jag rollen som seminariearrangör.

Läs mer om Sofia Jonsson: Möten i gränden

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg153_exImg

Som praktikant och nybörjare i Almedalsvimlet är jag fullständigt fascinerad. Intrycken snurrar runt mig och jag försöker fånga något slags struktur. Har inte lyckats än det erkänns!

En otrolig uppsättning av kunskaper minglar runt i ett underbart sommarvisby. Allt förpackat i engagerade, diskussionslystna människor från alla delar av samhällets verksamheter och aktiviteter. Möten uppstår planerat och oplanerat. Politiker i allmänhet och ministrar i synnerhet är högintressanta att få hejd på om än bara för ett ögonblick. Vi vill alla framföra just den speciella kunskap eller åsikt vi brinner för. Vi är många som brinner här och det behövs faktiskt, En kollega konstaterar med lysande ögon att ”detta är direkt demokrati”. Så rätt hon har! Alla måste inte tycka lika men alla har rätt att framföra sin åsikt och bli hörda. Demokrati!

Läs mer om Marianne Hedberg: Intryck, kunskap, möten, demokrati och allt annat

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg148_exImg

Ett och ett halvt år efter att jag började min tjänst på Sveriges Byggindustrier är det här min debut på ByggindustriBloggen. Anledningen stavas Almedalen, årets kanske galnaste jobbvecka och för många också slutspurten innan semestern.

Självklart finns Sveriges Byggindustrier på plats med ett fullspäckat program som inleds redan på söndag kväll då vi inviger veckan med Svensk Byggnärings årliga mingel. Sen är det fullt ös hela veckan, och här kommer några axplock av vad vi kommer att ha för oss under årets Almedalsvecka (det finns mycket mer, hela programmet för veckan hittar ni här).

Läs mer om Från mångfald till framtidens infrastruktur - vi ses i Almedalen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg144_exImg

I fyra deltävlingar; modell, Minecraft, uppsats & årets Future City skola ska vinnare koras på Tekniska muséet i Stockholm i morgon. Det är min första Future City-final och jag är spänd av förväntan.

Det här är ett forum där skola och näringsliv möts för att bygga framtidens stad och det är ingen brist på idéer hos våra kloka unga i årskurs 6 till 9. För vad sägs om att fokusera på vad alger kan göra för oss i våra städer? Eller hur vi kan åka kapseltåg för lägre energiförbrukning och snabbare transporter? Och kommer vi verkligen att ha våra offentliga rum i glastunnlar under vatten?

Läs mer om 36 tävlande skolor har blivit 12 finalister – final i årets Future City

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg102_exImg

Det investeras för mer än 300 miljarder kronor per år i bostäder, lokaler, vägar, järnvägar och andra typer av anläggningar i Sverige, men kunskapen om klimatpåverkan från byggandet är begränsad hos de flesta beslutsfattare. Mycket arbete läggs ned på att utveckla energieffektiva byggnader, bättre fordon och effektivare transporter. Debatten är intensiv och kunskapsnivån blir allt högre när det gäller klimatpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan klimatbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvinning till färdig byggnad eller anläggning.

Läs mer om Den bortglömda klimatpåverkan

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg99_exImg

På tisdagmorgonen höll Sveriges Byggindustrier och Kungl. Ingenjörsakademien (IVA) ett seminarium om klimatpåverkan från byggprocessen och presenterade en rapport, där vi bland annat visade att den sammanlagda klimatpåverkan från byggproduktionen är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är ungefär lika mycket som koldioxidutsläppen från personbilstrafiken.

Läs mer om En av Almedalsveckans höjdpunkter

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg73_exImg

I en ny rapport från LÅGAN-programmet konstateras att utvecklingen inom lågenergibyggande går mycket snabbt framåt. I år har vi ett rekordår då det byggs 2 500 nya lägenheter i lågenergibyggnader. Det är sju procent av alla nya lägenheter.

Nästa år kommer det enligt prognoserna att finnas totalt 10 000 lågenergilägenheter och över en miljon kvadratmeter lågenergilokaler i Sverige. Från att tidigare ha varit koncentrerat till vissa regioner har lågenergibyggandet nu spritt sig över hela landet. Det är en väldigt positiv utveckling.

laganlogo.jpg

Men LÅGAN:s studie visar också att det kan skilja mycket mellan beräknade och uppmätta energivärden. Av 34 nya lågenergibyggnader där energianvändningen har mätts noga under två års tid är det nio byggnader som har en väsentligt sämre energiprestanda än beräknat. Det här är inte bra. Att husen drar mer energi än beräknat innebär ökade energikostnader för beställaren, men även kostnader för entreprenören för att åtgärda felet

Läs mer om Så kan vi säkra kvaliteten i lågenergibyggandet!

Fler unga i jobb

Det är bra att regeringen fortsätter att ta fram förslag som syftar till att få fler unga i jobb. Byggindustrins yrkesutbildning (BYN) har ju fungerat som en inkörsport till branschen under många år, även för unga som inte tidigare har gått en yrkesutbildning. För att ytterligare jobb ska komma till stånd i byggindustrin behövs det några fler förändringar: Vi parter måste förbättra yrkesutbildningsavtalet så att det möter alla nya initiativ från politiskt håll på ett bättre sätt än idag. Men det är också nödvändigt att få fart på byggandet av nya bostäder, energieffektiviseringar och nödvändiga infrastrukturprojekt.

Läs mer om Fler unga i jobb

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg35_exImg

Greenbuild är världens största konferens och mässa inom hållbart byggande och pågår i San Francisco 13-16 november. Undertecknad har förmånen att få delta för Sveriges Byggindustriers räkning i en svensk delegation till konferensen.

Utöver ca 15 deltagare i den svenska delegationen och en gemensam monter för Nordic Built (Nordiska ministerrådets initiativ för att sprida nordiskt hållbart byggande) så är Sverige representerat i utställningen av Skanska, SCA, Assa Abloy och ABB.

Läs mer om Reflektioner från Greenbuildkonferensen

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland