byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg211_exImg

Varje år arrangerar Sveriges Byggindustrier en Säkerhetsdag. I år, den 28 april, låg fokus på risker kring fordon som varje år orsakar många allvarliga olyckor bland medarbetarna i branschen.

Säkerhet är något vi tar på största allvar så vi tyckte att Säkerhetsdagen var ett perfekt tillfälle för oss att öva en olycka på en byggarbetsplats.

Vi valde ut en byggarbetsplats i Helsingborg där BAB bygger ett antal flervåningshus. Scenariot handlade om en olycka där en hjullastare kör på en hantverkare som omkommer av sina skador. Platschefen Johan Rundgren följde företagets rutiner, där första uppgiften blev att ge första hjälpen och sedan larma. Därefter ringde han Mattias Karlsson, som var den i beredskapsteamet som var närmast olycksplatsen. Det tog inte lång tid innan Mattias var på plats samtidigt som räddningstjänst och ambulans anlände till olycksplatsen.

Läs mer om BAB övar för noll olyckor

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg209_exImg

Klockan 10 på FN:s internationella arbetsmiljödag – tillika bygg- och anläggningsbranschens egen Säkerhetsdag - den 28 april varje år avstannar all produktion på Peabs arbetsplatser i Sverige och all personal på respektive arbetsplats samlas för att uppmärksamma och diskutera aktuella arbetsmiljörisker.

Detta år fick undertecknad tillsammans med kollegan Anders Fredriksson (BI Kristianstad) samt representanter från Maskinentreprenörerna och Seko möjlighet att delta på Säkerhetsdagen på Peabs arbetsplats i Linderöd i Skåne. Här bygger Peab om E22:an på uppdrag av Trafikverket. Det är ett stort projekt som beräknas vara klart först nästa år och som innefattar såväl anläggning av nya vägar som byggnation av nya vägbroar. Projektet kräver ett stort säkerhetsarbete, där några av de stora riskerna som dagligen måste hanteras är de som är förknippade med användning av tunga och farliga maskiner.

Läs mer om Säkerhetsdag i Linderöd uppmärksammade risken för osäkrade maskinskopor

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg208_exImg

I fredags den 28 april var det Byggbranschens Säkerhetsdag – i regi av Sveriges Byggindustrier – för tredje året i rad. På många byggarbetsplatser i vårt avlånga land samlades medarbetare och chefer för att på olika sätt lyfta säkerhetsfrågorna till nya höjder.

Varför har vi startat denna tradition? Vi ska väl jobba säkert varje dag året runt?

Läs mer om Hur skapar vi ännu säkrare arbetsplatser?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg202_exImg

Jag har i nu snart 3,5 år jobbat som arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier och har träffat en hel del gamla som nya, stora som små medlemsföretag och har sett både bra och mindre bra arbetssätt. Till följd av detta så har jag nu bokat in 7 st BAS-P/U nätverksträffar på mina 7 olika kontorsorter i Mellansverige.

Vi startade förra fredagen i Uppsala med en frukostträff som var välbesökt, både från större och mindre medlemsföretag. Det kom en blandad skara personer med roller som BAS-U, BAS-P arbetsmiljösamordnare och KMA-ansvariga.

Läs mer om Byggarbetsmiljösamordnare – BAS – en enkel uppgift?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg201_exImg

Under den senaste veckan har vi genomfört välbesökta frukostmöten i Umeå , Luleå och Skellefteå. Totalt nästan 120 personer samlades på tre orter. Ledordet för våra träffar har under de senaste åren varit samverkan och vi har tidigare genomfört dessa med bland annat Arbetsmiljöverket och Akademiska Hus.

Denna gång har mötena skett i nära samarbete med Luleå tekniska universitet LTU och Magnus Stenberg. Magnus ligger bakom rapporten Bortom noll – En hälsofrämjande byggbransch som han presenterade på ett fördömligt sätt. Rapporten är unik i sitt slag eftersom den baseras på ett gediget bakgrundsmaterial med nästan 2000 personer som svarat på enkätfrågor runt arbetsmiljö och säkerhet.

Läs mer om Hög ålder, dålig planering och stress är riskfaktorer

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg200_exImg

28 april är en speciell dag! Varför? Jo, då infaller Byggbranschens Säkerhetsdag! I år det tredje året som Säkerhetsdagen genomförs och precis som tidigare år vill vi att just denna dag ska gå i säkerhetens tecken. Temat denna gång är Risker kring fordon i bygg- och anläggningsarbete, som varje år tyvärr leder till ett flertal olyckor – helt i  onödan.

Läs mer om Hur kan ni själva förbättra ert säkerhetsarbete?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg195_exImg

Förra året i november hade vi en intern Skyddsombudsdag på JSB (John Svensson Byggnads AB). Då körde jag Sveriges Byggindustriers webbutbildning www.ensakerarbetsplats.se tillsammans med mina kolleger.

När man går igenom den på nätet så gör man den i vanliga fall individuellt och det kräver att man sitter framför en dator. Jag körde den för hela gruppen samtidigt i stället. Vi tittade på filmerna tillsammans, stannade upp och diskuterade de aktuella frågeställningarna. Detta var mycket lyckat! Mycket bättre än att köra utbildningen individuellt. Det var intressant att se hur deltagarna uppfattade filmerna och det blev bra diskussioner kring frågorna.

Läs mer om Mats Björnlund: Gemensam webbutbildning på JSB

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg193_exImg

Arbetsplatsen vid Sisjömotet väster om Göteborg har precis kommit i gång, etableringen är i stort sett klar och på plats finns i nuläget en grävmaskin. Entreprenaden innehåller bl.a. ombyggnad av Sisjömotet och utbyggnad av extra körfält; additionskörfält mellan Fässbergmotet och Sisjömotet. Slutdatum är december 2017.

Den största risken vid denna arbetsplats är passerande extern fordonstrafik. En risk som både Trafikverket och Skanska är väl medvetna om och hur riskerna ska minimeras.

Läs mer om Lars-Erik Jonason: Stand Down tillsammans med Trafikverket och Skanska

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg192_exImg

Nere i tunnelbanan vid centralstationen, på väg mot blå linjen, samlades ett antal personer i går för att gå in genom en oansenlig dörr och delta på Stand down. Innan vi fick passera dörren skrevs vi in med namn, ID06-nummer och närmaste anhörig.

Innanför dörren finns den nya anläggningen som byggts. Stora luftiga ytor i vackra material och dekorerat med intressanta konstverk. Det krävdes inte hjälm och skyddsskor eftersom platsen numera räknas som ett driftsställe, endast varsel var ett krav.

Läs mer om Ann-Charlotte Rand: Stort tack till Trafikverkets investeringsprojekt Citybanan för det trevliga bemötandet vid Stand Down 2016!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg191_exImg

I går den 18 oktober arrangerade Trafikverket, för fjärde året i rad, en s.k. Stand Down på ett stort antal arbetsplatser runt om i landet. Flera tusen väg- och järnvägsarbetare, entreprenörer och konsulter pausade sitt arbete i 15 minuter för att hedra dem som skadats eller förolyckats på jobbet. Det är en fin och viktig gest som också syftar till att lyfta säkerhetsfrågorna för alla inblandade.

Läs mer om Berndt Jonsson: En tyst minut för vänner som mist livet på jobbet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland