byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg203_exImg

För att klara de framtida bostadsbehoven och för att slippa hamna i en allt värre bostadskris kommer över 700 000 nya bostäder att behöva byggas till 2025. Ett av de största hindren för att kunna hantera den utmaningen är att få fler att vilja arbeta i branschen. Trots att det sysselsätts över 300 000 människor i branschen är det inte nog. Tyvärr kan vi inte heller förlita oss till att gymnasiet med nuvarande takt ska klara att utbilda nya medarbetare till branschen. Det kommer inte att räcka.

Läs mer om Årets avtalsrörelse är en chans att utöka byggbranschens rekryteringsbaser

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg190_exImg

Håkan Sörman och Kurt Eliasson undrar i en artikel den 22 augusti om inte byggindustrierna ser möjligheter att sänka kostnaderna. Jag kan försäkra om att våra medlemsföretag ständigt håller ett vakande öga på sina kostnader och arbetar med att utveckla sina produkter. Alla större byggföretag och flera mindre eller medelstora har tagit fram olika koncept på industrialiserat byggande. Detta eftersom större volymer och upprepade arbetsmoment är ett sätt att pressa kostnader. Flera av våra medlemsföretag har avtal med SABO för att kunna bygga s.k. Kombohus. Förutom att det är lönsamt är fördelarna en tydlig och kunnig beställare och möjligheten att upprepa byggandet av just en husmodell. Det är ett utmärkt sätt att bredda utbudet på vad som byggs i dag.

Läs mer om Inte byggföretagen som är problemet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg167_exImg

Dagen innan Konjunkturinstitutet publicerar sin viktigaste rapport inför den stundande avtalsrörelsen börjar det i media föras en debatt om att KI slår larm kring prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Om det är en slump kan vi låta vara osagt.

KI-chefen Mats Dillén har naturligtvis rätt när han påpekar att bostadspriserna inte kan fortsätta öka med 10-15 procent per år ”i all evighet”. Vidare menar han att ”om man inte försöker bromsa den här utvecklingen finns det risk för att det blir ett abrupt prisfall längre fram”. Den intressanta följdfrågan blir då vad ”man” ska försöka göra för att bromsa uppgången. Bostadspriserna i Sverige sätts ju på en fri marknad. Prisuppgången kopplas ofta samman med farorna som påstås vara förknippade med stigande skuldsättning bland svenska hushåll, men en minst lika viktig faktor bakom skuldökningen är den stadigt ökande andelen svenska hushåll som äger sin bostad

Läs mer om Bokrisen är ingen bubbla utan en brist

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg162_exImg

Bostäder och infrastruktur engagerar. Vem har inte den senaste tiden diskuterat hur svårt det är att hitta en ny bostad, eller hur många tåg som är försenade? För att samla allt det intresse som finns för dessa frågor skapar Sveriges Byggindustrier nu Forum för bostäder och infrastruktur. Förhoppningen är att skapa en ny arena för konstruktiva diskussioner och debatter.

Läs mer om Nu lanserar vi ett nytt forum för bostäder och infrastruktur

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg155_exImg

Jag har varit i Almedalen fyra gånger och ingen gång har varit den andra helt lik, förutom en sak – mötena i gränderna.

Första året försökte jag mest förstå grejen. Andra året fokuserade jag på kunskapsinhämtning genom att gå på seminarium efter seminarium efter seminarium efter … Tredje året satsade jag på mingel och inbokade möten. I år tog jag rollen som seminariearrangör.

Läs mer om Sofia Jonsson: Möten i gränden

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg151_exImg

Efter tre dagar i Almedalen är jag helt slut. Inte bara det att fötterna ömmar utan huvudet är sprängfyllt med alla fantastiska intryck.

Första intrycket i söndags var att det kändes lugnare än väntat men det fick jag snabbt äta upp när måndagen kom. Min måndag var fullständigt proppfull av seminarier som jag ville gå på. Jag hann med ungefär hälften av alla jag hade tänkt besöka. Det märks att bygg och bo är MYCKET heta frågor just nu. Jag hade verkligen behövt klona mig! Detta är ett axplock av det jag hade velat lyssna på:

Läs mer om Mitt första besök i Almedalen – Cirkus eller årets viktigaste vecka?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg137_exImg

Förslaget att bygga modulhus, med tillfälliga bygglov, till nyanlända väckte skepsis hos oss när det kom. Visserligen är det bra att försöka hitta snabba lösningar på bostadsproblemet men kan det verkligen vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbart att bygga tillfälliga bostäder?

Förslaget fanns i Boverkets rapport om modulhus. För att få fakta bakom vårt tvivel kring denna rapport bad vi analysföretaget Evidens räkna på kostnaderna med hänsyn till livscykelperspektivet. Rapporten ”Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande” kom fram till att kostnaderna för ett modulhus är 40-60 procent högre än den för att bygga permanenta bostäder. Skillnaden består i att Boverkets rapport inte tar hänsyn till att hus med tidsbegränsade bygglov kräver mycket kort avskrivningstid. Boverkets rapport beskriver enbart byggkostnaden och inte den totala kostnaden för de färdiga bostäderna

Läs mer om Delade meningar om modulhus

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg132_exImg

Diskussionen om hur vi ska lyckas bygga mer bostäder tar aldrig slut. Frågan debatteras i riksdagen, i media och kring middagsbord runt om i landet med en aldrig sinande entusiasm. Det är en fråga alla har åsikter om och det är ju glädjande. Förhoppningsvis kan det leda till att vi kommer närmare en lösning. Idag skrev Mehmet Kaplan, vår bostadsminister, om sin syn på DN Debatt. Artikeln innehöll en del bra tankar men lämnade fler frågetecken än svar. Därför skrev jag en replik som kan läsas här.

Läs mer om Ropen skalla - bostäder åt alla!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg107_exImg

Sveriges Byggindustriers valseminarium den 5 september 2014 ställde frågorna hur bostadsbyggandet ska öka, hur rörligheten kan förbättras i bostadsbeståndet samt hur ungdomar ska få lättare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Dagen innehöll diskussioner om genomförda åtgärder innevarande mandatperiod. Stefan Attefall och Ulf Perbo fick erkännande för att de ökat kunskapen och medvetenheten kring plan- och bygglovsprocesen. De har satt fokus på relevanta och nödvändiga brister i processen. Många deltagare påtalade vikten av ökad rörlighet, behov av ett bosparande för ungdomar och att marktillgången är en flaskhals för bostadsbyggandet.

Läs mer om [2014-09-11] Dags för politisk handling

Vad menar (S)?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg85_exImg

Bostadsfrågan har seglat upp allt högre på den politiska agendan. Bristen på bostäder drabbar de som står utanför bostadsmarknaden, oftast unga, och blir ett tillväxthinder när företagen får svårt att rekrytera eftersom det saknas bostäder där jobben finns.

Socialdemokraterna kom i förra veckan med två utspel i bostadsfrågan. Det första var en debattartikel från Stefan Löfvén och Gabriel Wikström (SSU) där de lovade en miljard till investeringsstöd för att bygga hyresrätter. Ett förslag som Veronica Palm och Magdalena Andersson skrivit om tidigare i år. Det nya är att finansieringen nu blir känd. Pengarna ska komma från minskat statsbidrag till kommuner i tillväxtområden. Det verkar som en rundgång av pengar i och mellan kommuner i tillväxtområdena, eller ska bostadsbyggandet ske på andra platser i landet?

Läs mer om Vad menar (S)?

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland