byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg160_exImg

Sitter i bilen på väg till Eskilstuna en onsdag för att träffa Arbetsmiljöverket och K-Fastigheter för att planera för det seminarium vi ska ha i Katrineholm i oktober. Vädret är uselt, spöregn och hård vind så man nästan förflyttas sidledes över vägbanan. Jag har det i alla fall ganska bra där jag sitter i värmen med lite musik på radion, säger jag tyst för mig själv.

Läs mer om Patrik Jakobsson: Anläggningsdykare, vilket jobb!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg139_exImg

Den 28 april samlades bygg- och anläggningsbranschen landet runt i en gemensam reflektionsdag. Vi i Sveriges Byggindustrier (BI) Mellan anordnade ett seminarium i Linköping där medlemsföretag, fackförbund, beställare, skyddsombud, Arbetsmiljöverket och fastighetsägare diskuterade arbetsmiljön och säkerheten på våra arbetsplatser. Framför allt pratade vi attityder, beteenden och ledarskap.

Läs mer om Vi pratar attityder, beteenden och ledarskap

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg138_exImg

Vi har planerat dagen, vänt och vridit på hur detta skulle kunna gå till. Skulle vi tänka stort eller litet? Vi stannade vid att få till en pilotdag i landet ”Lagoms” anda, drog upp det till en hanterbar omfattning med målet att även fortsättningsvis ansluta till den internationella arbetsmiljödagen och göra det till tradition. I år lyfter vi frågan om attityder och ledarskap.

Läs mer om Låt oss reflektera om säkerhet och göra det till en vana

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg128_exImg

Nu är vi igång med våra frukostmöten för Bas U och Bas P i Norra Norrland och det första mötet med fokus på tidiga skeden.

Redan runt sju på morgonen droppade de första deltagarna in till Hotell Aveny i Umeå för en kopp kaffe och smörgås för att ta del av vårt program som vi utvecklat tillsammans med Arbetsmiljöverket, Akademiska Hus, NCC, Peab och Skanska.

Läs mer om Frukostmöten - Tidiga skeden i Norra Norrland

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg122_exImg

På en av mina bilresor i Norrbotten besökte jag några av våra medlemsföretag och Arbetsmiljöverket (AV) i Luleå, som var mitt första stopp.

Tillsammans med bland annat AV planerar vi inom BI Norra Norrland att under nästa år genomföra en rad frukostmöten med fokus på rollen som Bas-U och Bas-P. Det inledande mötet kommer att fokusera på tidiga skeden, vilket även AV anser vara mycket viktigt. Det har bland annat visat sig att överlämning från Bas-P till Bas-U inte fungerar bra och att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika projekt och byggherrar hur man tar sig an frågan om att säkerställa en bra arbetsmiljö under produktionsfasen.

Läs mer om En resa i arbetsmiljö och säkerhet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland