byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg214_exImg

Våren har varit otroligt intensiv med en uppsjö av uppgifter som stundtals tett sig oöverstigliga, men till och med de svåraste uppdragen har faktiskt landat ganska bra.

Avtalsrörelsen avlöpte väl. Några oförutsedda kringelkrokar men enligt plan. Jag fick en roll som tf vd mitt i alltihop och fick snabbt kasta mig in i den situationen – stämmoförberedelser, budgetarbete, information men även det förlöpte väl. Naturligtvis mest beroende på det fantastiska stöd jag fick från mina medarbetare. Det har faktiskt varit ganska stimulerande!

Läs mer om ”Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön…”

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg208_exImg

I fredags den 28 april var det Byggbranschens Säkerhetsdag – i regi av Sveriges Byggindustrier – för tredje året i rad. På många byggarbetsplatser i vårt avlånga land samlades medarbetare och chefer för att på olika sätt lyfta säkerhetsfrågorna till nya höjder.

Varför har vi startat denna tradition? Vi ska väl jobba säkert varje dag året runt?

Läs mer om Hur skapar vi ännu säkrare arbetsplatser?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg120_exImg

Jag är i Bryssel för att diskutera ”Social ID-cards in the construction sector”. Det verkar svårt att få stöd av EU-lagstiftning i frågan, det är för många olikheter mellan länderna och i vissa fall finns det direkta invändningar mot att ta ett bättre grepp om byggsektorn.

Jag kan trots det konstatera att Sveriges Byggindustrier är i framkant med vårt system ID06 och att våra idéer börjar att fortplanta sig. Vi har sedan länge ett etablerat samarbete med Finland, men även baltstaterna är intresserade. Seminariet jag deltar på väcker många andra länder intresse av våra tankar och det ska bli kul att se om det får några nya anhängare. Om man inte kan äta elefanten hel måste man ta den i mindre bitar.

Läs mer om ID06 - ett system i framkant

Ett år som mentor

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg103_exImg

Sveriges Byggindustrier har drivit projektet MentorBygg under ett år med syfte att skapa goda nätverk för de framstående kvinnor som vi ser kommer att utgöra en viktig del i framtidens byggbransch.

En spännande bransch med nya möjligheter och stora utmaningar både kulturellt, tekniskt, finansiellt och resursmässigt.

Jag har fått möjlighet att vara mentor under ett år och jag ser fram emot detta med stor nyfikenhet och förväntan. Vem är min adept? Hur kommer vi att fungera tillsammans? Kommer jag att kunna motsvara hennes förväntningar på hjälp och stöd? Vilka frågor kommer vi att stöta och blöta under ett år?

Läs mer om Ett år som mentor

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg98_exImg

Sveriges Byggindustrier har idag redovisat en undersökning som klart visar att utstationeringen i byggbranschen omfattar 4 procent av arbetskraften eller 8.900 byggnadsarbetare. Vilket är mycket långt från de uppgifter som tidigare redovisats från fackligt håll. Dessutom visar undersökningen att de utstationerade inte konkurrerar med lön eller dåliga arbetsförhållanden utan troligen med effektivare produktion och högre produktivitet.

Läs mer om Liten andel utstationerade i byggbranschen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg62_exImg

När avtalsrörelsen var över påstod Johan Lindholm plötsligt att vi hade ett avtal som skulle innebära ett huvudentreprenörsansvar om ett år. Det var en överraskning för oss andra. Nu är Johan Lindholm återigen ute i media och gör en egen tolkning av verkligheten genom att påstå att ILO har gett Byggnads full upprättelse i Lavaldomen.

Vad vi hade kommit överens med Byggnads om i avtalsrörelsen var att en arbetsgrupp skulle ta fram åtgärder för att förbättra ansvarstagande från företagen, förbättra myndighetskontrollerna och framförallt verka för en mycket bättre ordning och reda i byggbranschen. Vi har aldrig lovat att införa ett huvudentreprenörsansvar.

Nu är Byggnads ute och kräver tillbaka de tre miljoner kronor som de och Elektrikerna fick betala i skadestånd för att ha orsakat det lettiska byggbolaget Laval un Partneriis konkurs genom sin lockout mot ett skolbygge i Vaxholm 2004. De hävdar att en rapport från FN-organet ILO ger dem rätt i sak

Läs mer om Svårt att hålla sig till sanning

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg43_exImg

När vi satte oss ner och började planera för en ny avtalsrörelse inför 2013 hade bläcket knappt hunnit torka från den förra avtalsrörelsen 2012. För oss handlar det om att arbetsgivarna återigen ska ta sitt ansvar inte bara för företagens ekonomiska förutsättningar utan även för medarbetarna och till viss del även för samhällsutvecklingen. Det är stora ord men tittar man på vad byggbranschen betyder för Sveriges ekonomi och sysselsättning så måste man inse att vi har en skyldighet att tänka på andra än oss själva. Det är alltid nyttigt att fundera igenom vad som är viktigast och samtidigt påminna oss själva om att det inte är ett krig vi ska utkämpa eller en fajt som Byggnads egen tidning kallar avtalsrörelsen för. Ibland känns det som att byggsidan är den sista kvarvarande enklaven med krångliga och omoderna regler och en konstruerad teatralisk kamp mellan fack och arbetsgivare där facket kör med retorik från svunna tider

Läs mer om Mot en modernare byggbransch

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland