byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg174_exImg

Det finns en gammal vägledande rekommendation att det bör finnas en lärling per fem yrkesarbetare. Men det har i regel aldrig funnits en lärling per fem yrkesarbetare.

I ett försök att blanda äpplen och päron hävdar nu Byggnads, helt felaktigt, att vi har gått från att ha just en lärling på fem yrkesarbetare till att ha en lärling per trettio yrkesarbetare. Det är minst sagt att dribbla med sanningen och som med det mesta går det att räkna på. 

Läs mer om Det är dags att Byggnads tar ansvar för att hålla siffrorna rätt

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg170_exImg

Utredningen föreslår ett väl genomtänkt paket av förbättringar som syftar till att stärka yrkesutbildningarna.

Som förrätt ska ungdomarna i grundskolan få bättre information om arbetslivet och nya tag kring Prao inför valet av gymnasieutbildning. Att få fler ungdomar att göra otraditionella val genom att förstärka värdegrundsarbetet i de olika utbildningsprogrammen är en väl inriktad åtgärd. De unga kvinnor som väljer en mansdominerad utbildning ska inte behöva ledsna och hoppa av därför att miljön är grabbig och inte tar avstånd från sexism och trakasserier. Sedan måste branschen förstås göra motsvarande arbete, annars blir det en besk eftersmak.

Läs mer om Smakligt smörgåsbord från Yrkesprogramsutredningen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg158_exImg

Nu införs en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige. Den utgår från det formella skolsystemets uppbyggnad, men gör det också möjligt att skapa bättre strukturer för erkännande av kompetens som har förvärvats i arbetslivet; t.ex. som traditionell lärling eller i byggbranschens kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare. I det långa perspektivet kommer arbetslivet att kunna utforma kvalifikationskrav för olika yrkesroller. Dessa kan sedan ligga till grund för tydligare krav på utbildningsväsendet.

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen det formella beslutet, som är ett led i ett pågående arbete inom EU. Det gemensamma europeiska initiativet kallas EQF, European qualifications framework, och tanken är att de olika medlemsländerna ska ansluta sig till modellen. EQF delar in alla kvalifikationer i 8 olika nivåer. Sverige har för enkelhetens skull valt att hålla sig till denna 8-gradiga skala

Läs mer om För ett livslångt lärande

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg156_exImg

Yrkestävlingarna Worldskills i São Paulo är nyss avslutade. Sveriges Byggindustrier deltog genom nätverket Construction Skills Sweden i tre grenar; murning, lättväggar av gips och plattsättning. Murarlärlingen Daniel Carlberg fick med sig en hedersmedalj i handbagaget, ett erkännande för gott yrkesmannaskap. Kasper Svensson låg poängmässigt precis under gränsen för hedersmedalj inom grenen ”plastering and drywall systems” (lättväggar) och Oskar Johansson kämpade tappert efter misstag i inledningen med det komplicerade mönstret i plattsättningen, men kvaliteten i utförandet stod sig bra.

Läs mer om Yrkestävlingar – kvalitet går före spektakel

I dagens Metro skriver gymnasieminister Aida Hadzialic om ambitionen att alla ska kunna läsa vidare efter gymnasiet. Det är bra att detta utreds och får en lösning som gör att så många som möjligt lämnar gymnasieskolan med behörighet att fortsätta studera inom högskolan. Idag är det troligt att yrkesprogrammens attraktivitet har påverkats av de otydligare möjligheterna för eleverna att få en grundläggande behörighet.

Läs mer om Ja, alla ska kunna läsa vidare efter gymnasiet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg112_exImg

Byggindustrins gemensamma satsning på yrkestävlingar fortsätter. Med det gemensamma namnet Construction Skills Sweden medverkar vi i internationella tävlingar och med fyra olika yrkesgrupper; murare, plattsättare, väg- och anläggningsarbetare och träarbetare. 2-4 oktober 2014 är det EM i Lille. Läs gärna mer om det evenemanget här.

De internationella tävlingarna är ett led i strävan att uppmärksamma olika typer av yrken som kan nås via gymnasieskolan eller lärlingsutbildningar. Men de ger också en möjlighet att jämföra kvalitet i yrkesutbildningen mellan olika länder.

Läs mer om Yrkestävlingar lyfter yrkesutbildningarna

Socialdemokraterna och LO gör gemensam sak i en debattartikel i DN den 4 juni. I en lista med nio punkter lyfts förslag om förbättringar i utbildningssystemet.

Tyvärr återupprepar man i inledningen av artikeln att ”högskolebehörigheten har tagits bort” från yrkesutbildningarna. Detta mantra från oppositionen har säkert bidragit till att skrämma bort en hel del ungdomar från yrkesprogrammen. Sanningen är att det hela tiden har varit en rätt för ungdomar på yrkesprogrammen att välja till de tre kurser som krävs för att få den grundläggande behörigheten för högskolestudier. Så orsaken till att ungdomarna flyr från yrkesprogrammen får nog bäras gemensamt av politiken. För varje gång någon påstår att eleverna på yrkesprogrammen inte får högskolebehörighet så bidrar man till att ytterligare sänka intresset för yrkesutbildningarna

Läs mer om Många bra tankar om förbättringar i utbildningssystemet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg88_exImg

Under tre dagar i Umeå var jag med om en omtumlande upplevelse. Efter en hel del förarbete var det dags för yrkestävlingar i Yrkes-SM 2014.

Det var tävling i fyra byggyrken som vi ansvarade för; 29 tävlande i tävlingsgrenarna murning, plattsättning, träarbete och väg- och anläggning. De flesta av eleverna hade förberett sig inför tävlingen genom att delta i en skoltävling på den egna skolan eller i regionen.

Läs mer om Vilka fantastiska ungdomar!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg81_exImg

Regeringens förslag till permanentning av T4 är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av gymnasieskolan. Numera har vi en bra återväxt när det gäller de mer teoretiskt krävande ingenjörsrollerna i byggsektorn men vi har ett stort behov av tekniker för de produktionsnära yrkesrollerna. Därför har vi med stort intresse följt försöksverksamheten med ett fjärde år på teknikprogrammet. I profilen Samhällsbyggnad har kursinnehållet och praktiken utformats med tanke på arbete inom just produktionen och utbildningsnivån motsvarar ungefär de tvååriga utbildningarna inom yrkeshögskolan, med benämningar som byggproduktionsledare etc.

Läs mer om Fjärde tekniska året är viktigt för gymnasieskolans utveckling

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg77_exImg

Runt om i landet hörs röster från utbildningsanordnare och ledningsgrupper för yrkeshögskoleutbildningar som har fått avslag på sin ansökan om att starta utbildning till hösten. Branscher tycker att de blir missgynnande, även de som får fler utbildningar beviljade än tidigare.

Ansökningsarbetet blir mer och mer tillspetsat och för varje år krävs det mer för att få ansökningen beviljad, tydligare uttalanden om utbildningens relevans och mer om behovet av de utbildade. Detta arbetssätt leder givetvis till att företagen blir mer engagerade, hoppfulla och dessvärre ordentligt besvikna om det blir ett avslag. Risken finns också att flera avslag gör att intressenterna ger upp trots att det finns ett tydligt utbildningsbehov och möjligheter till jobb.

Läs mer om Mera pengar behövs till Yrkeshögskolan

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland