byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg140_exImg

I höstas hade vi sammanbrottet kring Förbifart Stockholm och tidigare har vi haft samma problem med Dennispaketet, Citybanan och flera andra stora infrastrukturprojekt. Nu funderar vi över hur vi ska hantera Slussen och så verkar det som om vi får en allt hårdare debattstorm och ifrågasättande av Västsvenska paketet och då särskilt Västlänken.

Alla dessa tveksamheter kring genomförandet av viktiga infrastrukturprojekt kostar på… på många sätt. Jag tycker inte att vi uppför oss på ett schyst sätt mot varandra, det blir för mycket pajkastning i ett allt för sent skede. Jag tycker inte heller att vi är ansvarsfulla nog att skapa det hållbara samhället för oss själva och för framtida generationer. Vi måste ha en mer respektfull attityd i dessa viktiga frågor.

Läs mer om Väck alla björnar innan det är för sent

Alla var där

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg125_exImg

I fredags, den 16 januari, arrangerade Sveriges Byggindustrier Syd en dag i Alvesta om infrastrukturens betydelse och hur vi utvecklar den på bästa sätt. Rummet var till bredden fyllt med politiker från såväl riksdag som kommun, akademiker, nationalekonomer, ingenjörer, beställare, entreprenörer, konsulter och beslutsfattare. ”Alla var där”.

Det är slående hur stor enighet det råder om såväl brister och behov som hur vi ska skapa rätt förutsättningar - mycket glädjande. Efter höstens politiska kaos verkar det nu ha infunnit sig ett politiskt klimat som skulle kunna utgöra en god grund för samsyn när det gäller viktiga infrastruktursatsningar - detta för att undvika kostsamma och oplanerade stopp.

Läs mer om Alla var där

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg113_exImg

Säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen är ordentligt i fokus och har så varit under en längre tid. Trots det är vi olycksdrabbade och varje olycka en definitivt en för mycket, vilket vi alla måste hjälpas åt att råda bot på.

I tisdags höll den samlade anläggningsbranschen en manifestation för en bättre säkerhet på Trafikverkets byggarbetsplatser runt om i landet.- en aktivitetsom jag hoppas blir överflödig inom en snar framtid. Låt nu inte säkerhetsarbetet och arbetet med arbetsmiljö på våra arbetsplatser stanna vid dessa aktiviteter. Vi måste prioritera säkerheten dygnet runt alla dagar om året.

Läs mer om I tisdags hölls en branschgemensam manifestation för säkerheten på våra byggarbetsplatser - nu går vi vidare mot noll olyckor!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg76_exImg

Tåg spårar ur, tåg är försenade, säkerheten riskeras. Konsekvenserna blir stora för såväl den ensamstående föräldern som blir försenad från jobbet som för industrin som inte får fram sitt gods i tid. För samhället kostar det miljarder årligen. Återreglering, som socialdemokraterna föreslår, är fel väg att gå för att få ordning på tågkaoset. Regeringen måste istället ge Trafikverket i uppdrag att inrätta en operativ ”stridsledning” med uppgift att säkra kvaliteten på järnvägsanläggningen.

Läs mer om Operativ ”stridsledning” krävs för att återskapa kvaliteten och förtroendet för järnvägen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg45_exImg

En fungerande infrastruktur är avgörande för ett konkurrenskraftigt Sverige och Europa. För varje dag och över hela landet stiger insikten om detta. I norr måste vi ha rätt förutsättningar för att producera och frakta järnmalmen. I tätorter måste vi kunna ta oss fram fort och smidigt, såväl idag som om 30 år, så att vi kan ta oss till jobbet och hämta på dagis. I södra Sverige strömmar varor in och ut ur landet så att vi kan försörja oss själva och sälja de varor som vi producerar så att Sverige AB kan öka sin lönsamhet. Regionerna måste ges rätt förutsättningar att växa så att folk kan bo i närheten av attraktiva arbeten utan att känna sig rånade varje gång hyran ska betalas. Hur ska vi fixa detta så att vi kan ha en fungerande infrastruktur idag och i morgon? Och framför allt – hur ska vi leverera ett infrastrukturarv som vi kan vara stolta över?

Läs mer om Nu sätter vi P för problemen och fokuserar på möjligheterna

Våga vägra ohållbarhet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg25_exImg

När jag reser i Stockholm med SL och för den del i hela landet kan jag inte undvika att fundera över hur kollektivtrafiken kommer att fungera. Inte i morgon, övermorgon eller nästa vecka utan när våra barnbarnsbarn har behov av att åka till jobbet, plugget eller på semestern.

Inte allt för sällan är det i rusningstrafiken långa köer och det förekommer så gott som varje dag att man måste släppa förbi tunnelbanetåg för att de är fulla och man inte kommer fram till dörrarna. Än värre är det vid de tillfällen då det är störningar i trafiken. Då skall horder av resenärer, likt fårflockar, förflytta sig till alternativa transportvägar. Hur kommer detta att se ut om 20, 30 eller 50 år? Kommer samhället överhuvudtaget att fungera eller kommer det vara helt igenkorkat? Enligt många prognoser så kommer Stockholm att vara minst 500.000 invånare till om 20 år

Läs mer om Våga vägra ohållbarhet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland