byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg217_exImg

Med stöd av satsningen Håll nollan och organisationen Samverkan för noll olyckor har Sveriges Byggindustrier samlat de större byggherrarna, byggföretagen och konsulterna i BI Norra Norrland. Fokus är på samverkan och dialog om vår allra viktigaste fråga - noll olyckor på våra byggarbetsplatser.

Nästa fredag genomför vi den sista träffen av tre i regionen, i Skellefteå. Alla jag har pratat med i Skellefteå - kommunen, kommunala fastighetsbolag, allmännyttan och Boliden - säger samstämmigt: ”Självklart kommer vi,
det här är viktigt”. Även de större arkitektkontoren och konsulterna i Skellefteå kommer när vi samlar vd:ar, fastighetschefer, affärschefer, koncernchefer, arbetschefer och produktionschefer till samtal.

Läs mer om Samverkan och dialog för noll olyckor i norr

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland