Därför måste vi skilja på kostnad och pris

Därför måste vi skilja på kostnad och pris

På debattplats i Dagens Industri (5/9) påstår Dan Andersson att boekonomin är sovjetisk. Den före detta LO-ekonomen hade kanske önskat att Sverige blivit en del av Sovjetunionen innan denna föll samman. Som väl är uppfylldes inte den önskan: Vi bor inte i en sovjetisk bostadsmarknad.

Subventionerna som ”avvecklades” under 1990-talets början är nu åter lika stora, mätt som andel av BNP, enligt Andersson. Nu riktas de dock inte mot byggande av nya bostäder (som ju var ett så bra system tidigare – underförstått) utan mot hushåll med hög betalningsförmåga och total avsaknad av priskänslighet. Rika knösar helt enkelt.

Detta system där regeringen öser pengar över de rika är grundorsaken till att vi får för få nya och för dyra bostäder. Tomas Kalbro har ju redan förklarat att det inte är några fel på plan- och bygglagen, PBL, så varför redovisar inte finansminister Magdalena Andersson de verkliga problemen, undrar Dan Andersson?

Enligt Andersson finns det en enkel orsak som står för hela förklaringen bakom bostadsbristen. Subventionerna ger låg produktivitet och dyra bostäder – precis enligt skolboken.

Hur svårt kan det va'? Statistiken visar ju att produktiviteten i byggsektorn minskade med 6,5 procent åren 2000-2014 samtidigt som den ökade inom övrigt näringsliv. Byggbranschen utgör troligen en liten sluten enklav, i total avsaknad av internationell konkurrens, i den annars så öppna svenska ekonomin. Förutom att de rika knösarna gynnas så ansamlas kapital i alla led i bostadssektorn och har också orsakat att ”värdet” av marken har femfaldigats de senaste 20 åren. Bankerna ökar sina marginaler och värdet på hyresbostadshus ökar. Subventionerna går således till markägare, byggare, banker och fastighetsbolag. Det betyder att vi har politiskt beslutade låga kapitalkostnader, vilket leder till den uppenbara slutsatsen att vi infört en sovjetisk ekonomi…

Men problemet är att Dan Andersson inte kan skilja på kostnad och pris. Kostnaderna i ett företag är det rimligen bara företaget självt som känner till. Det vi utanför kan se är priserna på deras produkter och vinstmarginalerna som går att utläsa ur årsredovisningarna. Vinstmarginalerna i byggindustrin är högst medelmåttiga jämfört med övriga näringslivet.

Att mäta produktiviteten är en erkänt svår nöt att knäcka, men eftersom Dan Andersson känner sig tvärsäker på att den minskat i byggsektorn under lång tid kan det kanske glädja honom att byggbranschen förra året påbörjade 60.800 nya bostäder jämfört med 21.300 fyra år tidigare samtidigt som personalstyrkan ökade med knappt 4 procent. En produktionsökning på 200 procent med nära på oförändrad arbetskraft – det måste betyda en större produktivitetsutveckling än t.o.m. vi i branschen vågat hoppas på. Eller?

The Economist konstaterar i sitt nummer från den 19 augusti att produktiviteten i byggindustrin i USA halverats från 1960-talet fram till i dag. Förklaras även den amerikanska utvecklingen med att landet har ett sovjetiskt system månne?

Vidare blir vi upplysta om att priset på bostadsrätter i Stockholmsregionen skulle vara en miljon kronor lägre om inte subventioner drivit upp kostnaderna. Att prisutvecklingen skulle ha att göra med sjunkande räntor och att svenska hushåll stärkt sin betalningsförmåga verkar inte sannolikt.

För övrigt anser Dan Andersson att hyran för en nybyggd trerummare inte ska vara 10.000 kr/mån utan 7.000 kr/mån – det ska han eller staten eller någon myndighet bestämma.

Det låter mer som Sovjet än marknad i mina öron.


Fredrik Isaksson
Chefekonom Sveriges Byggindustrier

Taggar
byggkostnad,boendekostnad,subventioner

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland