Övning räddar liv!

marcon.png

Den 2 juni genomförde vi inom MarCon gruppen AB en samövning vid Hallands Hamnar i Halmstad tillsammans med Räddningstjänstens dykare. Även Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare hos Sveriges Byggindustrier Syd, var inbjuden för att se och lära och föra erfarenheter från övningen vidare i branschen.

Målet var att öva undsättning av nödställd dykare. MarCongruppen har många anställda som utför dykeriarbete av olika slag och arbetet är förenat med stora risker som kräver en väl genomarbetad krisberedskap för det fall att olyckan skulle vara framme. För att säkerställa att alla våra beredskapsrutiner fungerar även i ”skarpt” läge är det nödvändigt att löpande testa rutinerna genom övning av simulerad olycka.

Förutsättningarna för denna övning var att en av våra dykare hade fastnat under vattnet i samband med ett armeringsjobb under ytan och kort därefter signalerat luftstopp. Luftstoppet berodde på strömavbrott i dykbussens luftaggregat. Dykaren började andas från reservflaskan på ryggen medan vår egen räddningsdykare skickades ner av vår dykledare på mark för undsättning. I övningen ingick också att vi själva inte lyckades få loss vår dykare och vidare upp till ytan, utan vi var tvungna att larma Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten var snabbt på plats och skickade direkt ned en första räddningsdykare med verktyg för att klippa loss den skadade dykaren och sedan en andra räddningsdykare för att hjälpa till med att lyfta den skadade dykaren upp på en räddningsplattform som hade sänkts ned i vattnet från brandbilen. Därefter tog man snabbt av hjälmen på den skadade dykaren och påbörjade livräddning i väntan på ambulans. Dykaren kvicknade snabbt till efter en mycket professionell räddningsinsats!

Efter att övningen hade avslutats samlades samtliga deltagare på Räddningstjänstens station i Halmstad för debriefing. Vi kunde alla konstatera att det mesta hade gått enligt plan och gällande rutiner hos såväl Räddningstjänsten som hos oss. Särskilt positivt var att Räddningstjänstens dykledare och vår egen dykledare på plats samverkade bra och snabbt delade nödvändig information med varandra.

Ett önskemål från Räddningstjänsten, och således en förbättringsåtgärd för oss, är att det bör vara tydligare markerat för Räddningstjänsten när de kommer till olycksplatsen vem av dem som är närvarande som är vår dykledare, så att Räddningstjänsten snabbt kan hitta vem de ska samverka och utbyta information med. Vi fick då ett bra tips av Charlotta om den varselväst i rosa som Sveriges Byggindustrier tagit fram och säljer just för att användas av och synliggöra utsedda räddningsledare på arbetsplatser för bygg- och anläggning i händelse av olycka eller brand.

Vi tackar Räddningstjänsten och Halmstad kommun för en bra samövning. Att investera i en övning är att kunna rädda liv när det gäller!

Johan Holmberg
KMA-ansvarig MarCon gruppen AB

Taggar

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland