byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg214_exImg

Våren har varit otroligt intensiv med en uppsjö av uppgifter som stundtals tett sig oöverstigliga, men till och med de svåraste uppdragen har faktiskt landat ganska bra.

Avtalsrörelsen avlöpte väl. Några oförutsedda kringelkrokar men enligt plan. Jag fick en roll som tf vd mitt i alltihop och fick snabbt kasta mig in i den situationen – stämmoförberedelser, budgetarbete, information men även det förlöpte väl. Naturligtvis mest beroende på det fantastiska stöd jag fick från mina medarbetare. Det har faktiskt varit ganska stimulerande!

Läs mer om ”Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön…”

Övning räddar liv!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg212_exImg

Den 2 juni genomförde vi inom MarCon gruppen AB en samövning vid Hallands Hamnar i Halmstad tillsammans med Räddningstjänstens dykare. Även Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare hos Sveriges Byggindustrier Syd, var inbjuden för att se och lära och föra erfarenheter från övningen vidare i branschen.

Målet var att öva undsättning av nödställd dykare. MarCongruppen har många anställda som utför dykeriarbete av olika slag och arbetet är förenat med stora risker som kräver en väl genomarbetad krisberedskap för det fall att olyckan skulle vara framme. För att säkerställa att alla våra beredskapsrutiner fungerar även i ”skarpt” läge är det nödvändigt att löpande testa rutinerna genom övning av simulerad olycka.

Läs mer om Övning räddar liv!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland