Säkerhetsdag i Linderöd uppmärksammade risken för osäkrade maskinskopor

Säkerhetsdag i Linderöd uppmärksammade risken för osäkrade maskinskopor

Klockan 10 på FN:s internationella arbetsmiljödag – tillika bygg- och anläggningsbranschens egen Säkerhetsdag - den 28 april varje år avstannar all produktion på Peabs arbetsplatser i Sverige och all personal på respektive arbetsplats samlas för att uppmärksamma och diskutera aktuella arbetsmiljörisker.

Detta år fick undertecknad tillsammans med kollegan Anders Fredriksson (BI Kristianstad) samt representanter från Maskinentreprenörerna och Seko möjlighet att delta på Säkerhetsdagen på Peabs arbetsplats i Linderöd i Skåne. Här bygger Peab om E22:an på uppdrag av Trafikverket. Det är ett stort projekt som beräknas vara klart först nästa år och som innefattar såväl anläggning av nya vägar som byggnation av nya vägbroar. Projektet kräver ett stort säkerhetsarbete, där några av de stora riskerna som dagligen måste hanteras är de som är förknippade med användning av tunga och farliga maskiner.

På arbetsplatsen finns både svenska och polska arbetstagare, vilket i sig innebär utmaningar med att förmedla alla arbets- och säkerhetsinstruktioner på flera språk. Av den anledningen höll Peab två samlingar på Säkerhetsdagen i Linderöd, en för svensktalande medarbetare och en för polsktalande. Även Trafikverket, som ytterst arbetsmiljöansvarig för projektet i egenskap av byggherre, deltog på Säkerhetsdagen.

Peab inledde samlingen med att framhålla att säkerhet och hälsa på arbetsplatsen till stor del handlar om att alla varje dag ska värna om varandra; att vi är varandras arbetsmiljö och måste säga till när vi ser ett farligt moment eller om någon utsätter sig för en risk. För att kunna arbeta förebyggande och se till att olyckor undviks genom riskeliminering är det nödvändigt, förklarade Peab, att inte bara tillbuden (”nästan-olyckorna”) rapporteras till arbetsledningen utan även riskerna för att tillbud kan inträffa, de s.k. riskobservationerna.

Jimmy Fälth, anläggare och skyddsombud hos Peab på Linderöd, berättade om en arbetsdag på ett tidigare projekt som kunde ha slutat i katastrof. Jimmy arbetade den gången nere i en rörgrav och skulle flytta en brunn då grävmaskinen i närheten tappade sin skopa alldeles intill honom. Reflexmässigt lyckades han precis kasta sig åt sidan. Men inte nog med det; senare samma dag tappade maskinen skopan en gång till bredvid Jimmy och även då hade han änglavakt. Dessa tillbud och flera liknande hos andra företag utreddes därefter noga, även av Arbetsmiljöverket, och i dag finns det på marknaden inte bara tydliga säkerhetsinstruktioner för hur en grävmaskinist ska kontrollera att skopan sitter fast och rätt, utan även tekniska spärranordningar att montera på grävmaskinerna i form av extra säkerhetsfästen som omöjliggör att skopan kan lossna från maskinen.

Detta är ett mycket konkret exempel på det goda förebyggande säkerhetsarbete som kan ske och som kan rädda liv bara vi tillsammans uppmärksammar och påminner varandra om riskerna runt omkring oss och att riskerna aldrig får accepteras utan alltid går att göra något åt.

84de601600ffd4a56d6f24004237c481_efd9a9a0a6bfb58adbcce5234c8ac43e.jpg

 
Charlotta Gottschalk Dieden
Arbetsmiljörådgivare Sveriges Byggindustrier Syd

Taggar
arbetsmiljö,en säker arbetsplats

Charlotta Gottschalk-Dieden
Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland