Hur skapar vi ännu säkrare arbetsplatser?

Hur skapar vi ännu säkrare arbetsplatser?

I fredags den 28 april var det Byggbranschens Säkerhetsdag – i regi av Sveriges Byggindustrier – för tredje året i rad. På många byggarbetsplatser i vårt avlånga land samlades medarbetare och chefer för att på olika sätt lyfta säkerhetsfrågorna till nya höjder.

Varför har vi startat denna tradition? Vi ska väl jobba säkert varje dag året runt?

Säkerhetsdagen har kommit till för att skapa en särskild dag då vi och branschens företag har en möjlighet att kraftsamla för säkerheten, samtidigt som vi reflekterar över olyckor som har skett och hur vi hade kunnat förhindra dem. För nästan varenda en av olyckorna hade kunnat förhindras om vi bara hade agerat som vi borde.

Antalet arbetsolyckor följer en nedåtgående trend, sett på lång sikt, men på senare tid har den positiva utvecklingen planat ut något. De flesta olyckorna sker i samband med användning av handverktyg, man tappar kontrollen och så är olyckan framme. Var femte anmäld arbetsplatsolycka berodde på detta. Kroppsrörelse med fysisk överbelastning, fall från höjd och snubbling orsakar också många olyckor (källa: BCA 2015).

På Säkerhetsdagen 2017 valde vi att särskilt uppmärksamma risker kring fordon i bygg- och anläggningsarbete. Enligt Trafikverket hade var fjärde allvarlig olycka och varannan dödsolycka i anläggningsbranschen (2013-2015) anknytning till fordon, maskiner och transportanordningar.

Vad kan vi i branschen göra för att minska dessa risker? Hur får vi säkra arbetsplatser på riktigt?

 • Kunskap räddar liv – satsa på säkerhetsutbildning! Rätt kompetens för respektive moment, maskin och hjälpmedel ska vara ett absolut krav. Avspärrningar och signalmän är några exempel.
 • Tydligt ledarskap! Företags- och arbetsledning måste prioritera säkerheten, vara tydliga, ta eget ansvar, ställa krav och följa upp genom hela byggprocessen.
 • Bättre planering! Redan i upphandlings- och planeringsskedena ska säkerheten ha en given plats – ett stort ansvar vilar på byggherrar/beställare, BAS-P och BAS-U. En arbetsmiljöplan (AMP) ska finnas på alla byggarbetsplatser.

Visst vore det fantastiskt att kunna göra verklighet av vår nollvision? Vi blir fler och fler som omfamnar visionen, så vad väntar vi på? Jag hoppas att årets Säkerhetsdag gav förnyad energi att ta tag i dessa viktiga säkerhetsfrågor.

Och kom ihåg; som medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier kan ni, när som helst, ta kontakt med våra regionala arbetsmiljörådgivare. De vet allt om säkerhet J. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://www.sverigesbyggindustrier.se/arbetsmiljoradgivning

Taggar
en säker arbetsplats,arbetsmiljö

Mats Åkerlind
Vice vd och förhandlingschef
  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland