BAB övar för noll olyckor

BAB övar för noll olyckor

Varje år arrangerar Sveriges Byggindustrier en Säkerhetsdag. I år, den 28 april, låg fokus på risker kring fordon som varje år orsakar många allvarliga olyckor bland medarbetarna i branschen.

Säkerhet är något vi tar på största allvar så vi tyckte att Säkerhetsdagen var ett perfekt tillfälle för oss att öva en olycka på en byggarbetsplats.

Vi valde ut en byggarbetsplats i Helsingborg där BAB bygger ett antal flervåningshus. Scenariot handlade om en olycka där en hjullastare kör på en hantverkare som omkommer av sina skador. Platschefen Johan Rundgren följde företagets rutiner, där första uppgiften blev att ge första hjälpen och sedan larma. Därefter ringde han Mattias Karlsson, som var den i beredskapsteamet som var närmast olycksplatsen. Det tog inte lång tid innan Mattias var på plats samtidigt som räddningstjänst och ambulans anlände till olycksplatsen.

Räddningstjänst och ambulanspersonal agerade oerhört proffsigt och fick samtidigt själva öva – en lärorik övning som ger en god förberedelse, om det mot förmodan skulle inträffa en olycka. Alla agerade enligt de rutiner som måste följas, vilket känns tryggt. Genom den här övningen fick våra medarbetare tillfälle att öva på alla de rutiner som måste följas enligt företagets ledningssystem när en olycka inträffar.

-  En mycket bra övning. Något vi borde göra oftare, kommenterar platschefen Johan Rundgren.

Elisabeth Johansson
KMA-samordnare på BAB Byggtjänst

Taggar
en säker arbetsplats,noll olyckor

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Gilla oss på facebook:
  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Helene Dahlgren Chef BI Personal
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Peter Schyum Affärsområdeschef Verksamhetsledning